Thursday, October 23, 2014

گفتار روزانه پنج شنبه 1 آبان ۹۳:فایل صوتی


سلام
 فایل صوتی زیر به این ایمیل اتچ شده
Mohsen_Sazegara_20141023_Audio.wma
این فایل را می توانید از ایمیل باکس خودتان به کامپیوتر خود دانلود کنید و هم
می توانید به دیگران فوروارد کنید
 
منابع دیگر:
وب سایت محسن سازگارا
http://www.sazegara.net/persian
فیس بوک:
http://www.facebook.com/pages/Mohsen-Sazegara/127452358151
یوتیوب:
http://www.youtube.com/adminsazegara--
--
__________ اگر پس از اشتراک ایمیل های گروه را دریافت نکردید __________
لطفآ اگر پس از اشتراک ایمیل های گروه را دریافت نکردید پوشه اسپم را نگاه کنید
واگر ایمیل های گروه آنجا بود ایمیل ها را از اسپم در بیاورید
Select the box to the left of the emails and
click "Not spam" button on the top.
کار دیگری هم که می توانید بکنید درست کردن فیلتر و استفاده از
Label
برای پیدا کردن ایمیل های گروه است
_______________________ اشتراک _______________________
برای مشترک شدن در این گروه آدرس زیر را درست همینطور که هست کپی کنید
واز ایمیل باکس خود به این آدرس ایمیل بفرستید
mohsen_sazegara+subscribe@googlegroups.com
پس از فرستادن ایمیل به آدرس بالا، برای تأیید اشتراک ایمیلی از طرف گروه
دریافت می کنید که باید لینکی را که در آن ایمیل هست کلیک کنید
____________________ لغو اشتراک _______________________
برای خارج کردن ایمیل خود از گروه از میل باکس خود به آدرس زیر ایمیل بزنید
mohsen_sazegara+unsubscribe@googlegroups.com
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Mohsen Sazegara Mailing List" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to mohsen_sazegara+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

گفتار روزانه چهارشنبه 30 مهر ۹۳:فایل صوتی


سلام
 فایل صوتی زیر به این ایمیل اتچ شده
Mohsen_Sazegara_20141022_Audio.wma
این فایل را می توانید از ایمیل باکس خودتان به کامپیوتر خود دانلود کنید و هم
می توانید به دیگران فوروارد کنید
 
منابع دیگر:
وب سایت محسن سازگارا
http://www.sazegara.net/persian
فیس بوک:
http://www.facebook.com/pages/Mohsen-Sazegara/127452358151
یوتیوب:
http://www.youtube.com/adminsazegara--
--
__________ اگر پس از اشتراک ایمیل های گروه را دریافت نکردید __________
لطفآ اگر پس از اشتراک ایمیل های گروه را دریافت نکردید پوشه اسپم را نگاه کنید
واگر ایمیل های گروه آنجا بود ایمیل ها را از اسپم در بیاورید
Select the box to the left of the emails and
click "Not spam" button on the top.
کار دیگری هم که می توانید بکنید درست کردن فیلتر و استفاده از
Label
برای پیدا کردن ایمیل های گروه است
_______________________ اشتراک _______________________
برای مشترک شدن در این گروه آدرس زیر را درست همینطور که هست کپی کنید
واز ایمیل باکس خود به این آدرس ایمیل بفرستید
mohsen_sazegara+subscribe@googlegroups.com
پس از فرستادن ایمیل به آدرس بالا، برای تأیید اشتراک ایمیلی از طرف گروه
دریافت می کنید که باید لینکی را که در آن ایمیل هست کلیک کنید
____________________ لغو اشتراک _______________________
برای خارج کردن ایمیل خود از گروه از میل باکس خود به آدرس زیر ایمیل بزنید
mohsen_sazegara+unsubscribe@googlegroups.com
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Mohsen Sazegara Mailing List" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to mohsen_sazegara+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Wednesday, October 22, 2014

جنبش راه سبز - خبرنامه

جنبش راه سبز - خبرنامه


گزارش تصویری پاییز، فصل رنگ ها

Posted: 22 Oct 2014 10:49 AM PDT

فصل رنگ ها

 

نظر برخی مراجع عظام تقلید مبنی بر لزوم تغییرات در اجرای حکم اعدام

Posted: 22 Oct 2014 10:21 AM PDT

جرس: تعدادی از مراجع عظام تقلید، به استفتاء دانشجویان ایرانی مقیم اروپا​ مبنی بر لزوم تغییرات در اجرای حکم اعدام پاسخ دادند.

 

به گزارش جرس، متن پرسش دانشجویان و پاسخ مراجع عظام تقلید مبنی بر لزوم تغییرات در اجرای حکم اعدام  امروزه به شرح زیر است:

اسلام هراسی و تبلیغات ضد شیعی در رسانه های مختلف غربی هر روزه تصویری زشت، خشن، و ضد انسانی در اذهان مخاطبین تصویر میکنند. در چنین شرایطی اجرای حکم اعدام، نحوه اجرای آن، و بخصوص "اعدام در ملاءعام" موجب تقویت دشمنان و بدبین کردن اذهان به شیعیان خواهد شد وهمچنین تصویر ناپسندی از حکومت اسلامی، عقائد اصیل مکتب اهل‌ بیت عصمت و طهارت (ع) ومکتب تشیع در ذهن مومنین و همچنین افراد غیرمسلمان میگذارد. نا گفته پیداست که این مسئله برای کسانی که در خارج از ایران زندگی میکنند بیشتر قابل لمس و مشاهده میباشد. به طریق اولی، "اعدام در ملاءعام" موجب وهن شدید مذهب و احکام شرعی اسلام, علی الخصوص در جوامع غربی و اروپایی میشود.

 

با توجه به گرایشى که نسبت به اسلام و تشیع بعد از پیروزى انقلاب اسلامى ایران در اکثر نقاط جهان پیدا شده، و ایران اسلامى به عنوان امّ القراى جهان تشیع شناخته مى شود، اعمال و رفتار ملت و دولت ایران به عنوان الگو و بیانگر دیدگاه های اسلامی-شیعی مطرح است. چنین رفتارهایی بعلّت عدم قابلیت پذیرش و نداشتن توجیه قابل فهم دراذهان مخالفین، نتیجه سوءداشته و ایران اسلامی را دارنده بیشترین آمار اعدام در جهان، به غلط، به دلیل اسلام میشمارند و تبلیغات بیشمار منفی علیه حکومت اسلامی ومکتب تشیع مینمایند. علاوه بر این، با توجه به آمار، اعدام در ملاءعام نه تنها موجبات  تعظیم شعائر را در جامعه ایران فراهم ننموده، بلکه موجبات نشر گسترده فساد و انواع گناهان از این طریق از جمله هتک حرمت و بی آبرویی خانواده مجرم و ترویج خشونت و از میان رفتن قبح این امر در میان جامعه شده است. همچنین به کرات، کودکان و خردسالان نیز به تماشای چنین صحنه هایی مبادرت ورزیده که خود میتواند به غلط موجب الگوگیری از مجرمین و موجب ترویج منکر نیز گردد.

 

در چنین شرایطی ما جمعی از دانشجویان ایرانی مقیم اروپا درباره اجرای حکم اعدام، نحوه اجرای آن، و بخصوص "اعدام در ملاءعام" جویای نظر شرع مقدس اسلام از مراجع عظیم الشان جهان اسلام شدیم. نظرات مراجع عظیم الشان جهان اسلام بسیار راهگشا، منطبق بر زمانه امروزیست که همگان جویای اعتدال هستند. برایند نظرات به روشنی دست قضات، قانون گذاران، وکلا، و دیگر دست اندرکارن امر قضا را باز گذاشته که موجبات رافت اسلامی که منطبق بر اصول حقوق بشر نیز هست را فراهم نمایند. لذا امید است که شاهد بازنگری در قوانین مربوط به اجرای حکم اعدام، نحوه اجرای آن، و بخصوص "اعدام در ملاءعام" در ایران عزیز باشیم.

 
 

سوالات:

 بسم‌الله الرحمن الرحیم
سلام علیکم
 

همانطور که مستحضرید درشرایط کنونى، اجرای حکم "اعدام در ملاءعام" موجب تقویت دشمنان وحدت اسلامی و بدبین کردن برادران اهل سنت نسبت به شیعیان شده وهمچنین تصویر ناپسندی از حکومت اسلامی، عقائد اصیل مکتب اهل‌ بیت عصمت و طهارت (ع) ومکتب تشیع در ذهن مومنین و همچنین افراد غیرمسلمان میگذارد. بدون شک، "اعدام در ملاءعام" موجب وهن مذهب و احکام شرعی اسلام, علی الخصوص در جوامع غربی و اروپایی میشود. چه آنکه، با توجه به گرایشى که نسبت به اسلام و تشیع بعد از پیروزى انقلاب اسلامى ایران در اکثر نقاط جهان پیدا شده، و ایران اسلامى به عنوان امّ القراى جهان اسلام شناخته مى شود، و اعمال و رفتار ملت و دولت ایران به عنوان الگو و بیانگر اسلام مطرح است، بعلّت عدم قابلیت پذیرش و نداشتن هیچگونه توجیه قابل فهم دراذهان مخالفین، نتیجه سوء بر آن مترتب است و ایران اسلامی را دارنده بیشترین آمار اعدام در جهان، به غلط، به دلیل اسلام میشمارند و تبلیغات بیشمار منفی علیه حکومت اسلامی ومکتب تشیع مینمایند. علاوه بر این، با توجه به آمار، اعدام در ملاءعام نه تنها موجبات  تعظیم شعائر را در جامعه ایران فراهم ننموده، بلکه موجبات نشر گسترده فساد و انواع گناهان از این طریق از جمله هتک حرمت و بی آبرویی خانواده مجرم و ترویج خشونت و از میان رفتن قبح این امر در میان جامعه شده است. همچنین به کرات، کودکان نیز به تماشای چنین صحنه هایی مبادرت ورزیده که خود میتواند به غلط موجب الگوگیری از مجرمین و موجب ترویج منکر نیز گردد. در غیاب  امام (ره) که به شدت به مسئله وحدت بین صفوف مسلمانان، ریشه کن کردن بهانه‌ها و دستاویزهای موهوم و منفی حساس بودند و با توجه به آثار سوء فراوان "اعدام در ملاعام " و توصیفات فوق، خواهشمند است نظر شرع مقدس اسلام را از نظر آن مرجع عظیم الشان جهان اسلام پیرامون سوال های ذیل بیان بفرمایید:

 

الف) آیا تماشای اعدام را برای کودکان و دیگر افراد نابالغ جایز میدانید؟ آیا حکومت اسلامی وظیفه دارد از چنین امری جلوگیری نمایید؟

ب) آیا پخش تصاویر اعدام از رسانه های رسمی را با توجه به توصیفات فوق جایز میدانید؟

پ) آیا بطورکلی، "اعدام در ملاعام" را با توجه به توصیفات فوق در شرایط مکانی و زمانی فعلی جایزمیدانید؟

ت) آیا جایگزینی یا تبدیل حکم اعدام (جز موارد خاص مانند قصاص) با اقداماتی دیگر از جمله حفظ قرآن کریم، زندان۲۰ ساله و امثالهم را از نظر شرعی امکان پذیر یا جایز میدانید؟

 
با تشکر
 
جمعی از دانشجویان ایرانی مقیم اروپا
 
 

 نظرات و پاسخ ها:

  

1)     حضرت آیت الله العظمی بیات زنجانی(مد ظله العالی(

 با سلام و تحیت؛ با سپاس از دقت و توجه خاص به موضوع، لازم به توضیح می دانم که هیچ دلیلی بر مطلوب بودن اعدام های علنی در منابع فقهی وجود ندارد و حتی در قصاص آنچه ار نص قرآن به دست می آید، شارع عفو را به قصاص ترجیح می دهد و به آن تشویق می کند؛ اما در موارد دیگر، اگر موجب وهن مذهب، سوء تربیت و زیر سؤال رفتن حکومت دینی و مبانی شریعت حقه باشد، اعدام های علنی مشروع نیست و تبدیل اعدام های غیر منصوص به احکام جایگزین، هیچ منع شرعی و قانونی ندارد.”

 

2)     حضرت آیت‌الله العظمی سید محمد حسینی موسوی زنجانى(مد ظله العالی(

 چنانچه اجرای حکمی در جامعه به دلیل اینکه آمادگی فکری درباره آن وجود ندارد موجب سستی در اعتقاد مردم به اصل اسلام شود در این صورت حفظ اسلام اهم است و اجرای حکم باید مسکوت بماند. مضافا اینکه  به دستور خود شرع باید در سه مورد احتیاط رعایت گردد:اموال،نفوس و اعراض؛ احکام بعضی از حدود سنگین است و در احراز شرایط آن شبهه حکمی و شبهه موضوعی وجود دارد و «تدرء الحدود بالشبهات» و لذا می شود طبق این قاعده اجراء بعضی از حدود که جامعه آن را سنگین تلقی می کند و رأفت و سماحت اسلام را زیر سوال می برد مسکوت گذاشت تا بستر فرهنگی و عدالت اجتماعی برای آن فراهم گردد.والله العالم

 

3)     حضرت آیت‌الله العظمی گرامی(مد ظله العالی(

 "آنجا که حکمش اعدام است لازم نیست در ملاء عام باشد ، آن هم که در قرآن است در مورد برخی گناهان آمده هنگام اجراء حکم طائفه ای ناظر باشند طائفه با سه نفر هم صادق است بلکه با دو نفر و گفته شده یک نفر !  در رجم جمعیت دعوت می شوند آن هم لزوماً اعدام نیست ممکن است با سنگریزه ها که زده می شود طرف نمیرد و زنده بماند و در آن صورت نجات یافته است ، در رساله توضیح المسائل هم یک مسئله ذکر کرده ایم که اجراء برخی حدود در شرائطی که موجب ضعف عقیده و یا انحراف عقیده ضعفاء دینی می شود ممنوع است رجوع کنید .

والسلام

 

4)     حضرت آیت الله العظمی سیّد علی محمّد دستغیب(مد ظله العالی(

 "الف) خانواده‌ها از تماشای کودکان جلوگیری نمایند.
ب) نیازی به پخش نیست.
ج) این حکم در موارد بسیار خاص می‌باشد و عمومیّت ندارد.
د) در «حدود» امکان ندارد، ولی در«تعزیر» دست قاضی مجتهد جامع الشرایط باز است.”

 

5)     حضرت آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی(مد ظله العالی)

 "الف و ب و ج: وجوب اجرای حدود در ملاعام از ضروریات دین نیست، و حتی در حد زنا مورد اختلاف است. البته در رجحان آن فی حد نفسه بحثی نیست.

- ممانعت از شرکت افراد در فرض ترتب مفسده بر حضور آنان مانعی ندارد و تشخیص آن با حاکم شرع است همچنین است پخش تصاویر آن
د: تغییر حد قتل به غیر آن جایز نیست مگر مصلحت اهمی خلاف آن در بین باشد."

 

6)     حضرت آیت الله العظمی مکارم شيرازی(مد ظله العالی)

 "اعدام علنی تنها در مواردی مجاز است که اثر مثبتی داشته باشد مثل اینکه جنایت واقع شده اسباب تشویش اذهان عمومی گردد و همگی خواهان مجازاتشان هستند اما در مواردی که اثر منفی دارد اعدام علنی نه تنها لازم نیست بلکه جایز نیست و در مواردی که ضرروتی برای اعدام علنی باشد سزاوار است کودکان و افرادی که مشاهده آن منظره برای آنها ضرر دارد را از آن منع کنند در ضمن آنچه گفته اید اهل سنت ممکن است بدیین شوند خود آنها نیز در دستوراتشان اعدام علنی دارند."

 

7)      حضرت آیت‌الله العظمی محقق کابلی(مد ظله العالی)

 "ج1) اگر مفسده داشته باشد از حضور اطفال جلوگیری شود.
ج2) در صورتی که مفسده داشته باشد از پخش آن جلوگیری شود.
ج3) اعدام در ملاعام اشکال ندارد به خاطر که مردم تنبیه شوند و عبرت بگیرند در بعض روایات توصیه شده که مردم را خبر کنند تا عبرت بگیرند.
ج4) هر چه حاکم شرع صلاح بداند در موارد تبدیل جایز است.

 همیشه در پناه خداوند مؤید باشید."

 

8)     حضرت آیت‌الله العظمی علوی گرگانی(مد ظله العالی)

 ۱- در صورتی که حاکم شرع تشخیص دهد که نگاه کردن کودکان و افراد نابالغ موجب تأثیرات بد می شود میتواند حکم به ممنوع بودن نظاره انان کند.

 ۲- در صورتی که تشخیص داده شود نشان دادن اینگونه تصاویر اثر منفی داشته باشد میتواند حکم به ممنوع بودن ان کند.

 ۳- چون این امور جنبه حکومتی دارد و لذا باید حاکم شرع (مجتهد جامع الشرایط ) تشخیص ضرورت دهد و در صورتی که تشخیص دهد اصل اعدام در ملأ عام دارای مضرات زیاد است میتواند از آن منع کند.

 ۴-  در صورت تشخیص حاکم شرع(مجتهد جامع الشرایط) امکان تبدیل آن وجود دارد."

  

9)     حضرت آیت الله العظمی سیّد محمد صادق روحانی(مد ظله العالی)

  الف) تماشای اعدام برای کودکان نابالغ صغیرالسن موجب خوف آنان میشود و شرعا هم مامور به نیست.
ب) از جواب سوال قبل جواب این سوال معلوم میشود.
پ) اجراء حد و اعدام در ملاعام با فرض عدم لزوم حضور تماشاگران ...تا لی فاسدی که در ذهن شما است لازم نمیاید.”

 

پرونده معاون اول دولت دهم در دیوان عالی کشور

Posted: 22 Oct 2014 10:21 AM PDT

جرس: پرونده «محمدرضا رحیمی» معاون اول دولت دهم برای رسیدگی در مرحله تجدید نظر، به دیوان عالی کشور ارسال شد.

«محسن افتخاری» سرپرست دادگاه های کیفری استان تهران روز چهارشنبه در گفت وگو با ایرنا افزود: شعبه رسیدگی کننده به پرونده در دیوان عالی کشور هنوز مشخص نیست.

پرونده محمدرضا رحیمی معاون اول دولت دهم اواخر اسفند سال گذشته(1392) با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد و برای رسیدگی در اختیار شعبه 76 دادگاه به ریاست قاضی سیامک مدیر خراسانی قرار گرفت.

شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران در دو جلسه و به صورت غیرعلنی به اتهامات متهم این پرونده رسیدگی کرد که جلسه نخست سوم خرداد ماه با حضور «د.س.ش» و «ج.الف» دو تن از متهمان پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران و جلسه دوم 17 خرداد ماه برگزار شد و دادگاه ختم رسیدگی را اعلام کرد.

سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری اخیر خود از صدور حکم پرونده محمدرضا رحیمی معاون اول دولت دهم خبر داد و گفت، وی به حبس و جزای نقدی محکوم شده است.

پس از اعلام محکومیت رحیمی به حبس و جزای نقدی، از وی مصاحبه ای منتشر شد که در این مصاحبه به نقل از رحیمی آمده بود: «من فقط محمدرضا رحیمی نیستم، من معاون اول این نظام هستم. بنده 34 سال سابقه خدمت در جمهوری اسلامی ایران را دارم؛ بنابراین نباید این قدر ساده به موضوع نگاه کرد.»

رحیمی چنین ادامه داده بود که «جناب آقای اژه ای! معاون اول قوه قضاییه، شما اگر به قانون نگاه کنید خواهید دانست که نباید حکمی را که هنوز قطعی نشده است، اعلام کنید.»

در نهایت، 12 مهر سال جاری، رحیمی با ارائه لایحه اعتراضی، به حکم دادگاه ارسال کرد تا پرونده برای رسیدگی در مرجع تجدید نظر به دیوان عالی کشور ارسال شود.

رحیمی معاون اول دولت دهم نیز پیش از این درباره پرونده خود گفته بود که این پرونده سیاسی شده و از دو سال قبل حدود یازده جلسه به بازپرس توضیح داده است.

رحیمی گفته بود، برای این پرونده 55 ساعت توسط بازپرس بازجویی شده است.

دادستانی تهران نیز دهم دی سال گذشته در ماجرای اعلام جرم علیه علی مطهری نماینده مردم تهران و پاسخ به اظهارات وی بیانیه ای را صادر کرد که در بخشی از آن بیانیه آمده بود: ادعای وی(علی مطهری) مبنی بر اینکه «قوه قضاییه ما پس از گذشت بیش از چهار سال هنوز نتوانسته تکلیف معاون اول رییس جمهور سابق را در پرونده بیمه ایران مشخص کند»، مبتنی بر کذب است؛ زیرا از آقای رحیمی تحقیق به عمل آمده و در حال حاضر وی با صدور قرار وثیقه مناسب و تأمین آن آزاد است.

این بیانیه دادستانی تهران با انتقاد وکیل مدافع رحیمی مواجه شد و وی گفت: قرار وثیقه تودیع شده ارتباطی به پرونده بیمه ایران ندارد.
 

حکم غنچه قوامی صادر شد

Posted: 22 Oct 2014 10:21 AM PDT

جرس: وکیل غنچه قوامی گفت: من امروز به دادگاه رفتم تا حکم صادر شده را از دادگاه بگیرم که دادگاه بیان کرد، حکم برای تایپ رفته است و روز شنبه از تایپ می آید و من آن روز حکم موکلم را دریافت می کنم.

 

سید محمود علیزاده طباطبایی در گفت وگو با ایلنا، در خصوص آخرین وضعیت پرونده غنچه قوامی گفت: طبق ماده 212 آیین دادرسی کیفری دادگاه موظف است ظرف حداکثر یک هفته حکم را صادر کند.


وی با اشاره به دادگاه هفته پیش موکلش اظهار داشت: هفته پیش دادگاه موکلم برگزار شد و من امروز به دادگاه رفتم تا حکم صادر شده را از دادگاه بگیرم که دادگاه بیان کرد، حکم برای تایپ رفته است و روز شنبه از تایپ می آید و من آنروز حکم موکلم را در پیافت می کنم.


وکیل غنچه قوامی در پاسخ به این سوال که آیا از حکم صادر شده در مورد موکلتان اطلاعی دارید خاطر نشان کرد: خیر اما موکلم متهم به فعالیت تبلیغ علیه نظام است که از سه ماه تا یکسال محکومیت دارد و با توجه به این که موکلم پیشینه و سوء سابقه نداشته است انتظار داریم دادگاه حداقل محکومیت را برای موکلم صادر کند.

دستگیری جمعی از وابستگان به داعش در کردستان ایران

Posted: 22 Oct 2014 04:55 AM PDT

جرس: نیروهای امنیتی استان کردستان فردی را که گفته می شود به عنوان امیر داعش در مناطق کردنشین جمهوری اسلامی ایران فعالیت می کرده است را در شهرستان سقز بازداشت کرده اند.

 

به گزارش کوردنیوز، فردی که گفته می شود به عنوان امیر گروه تروریستی داعش در مناطق کردنشین جمهوری اسلامی ایران فعالیت می کرده است توسط نیروهای امنیتی  بازداشت شده است.

بر اساس این خبر، این فرد با همراهی تعدادی دیگر در پی تبلیغ افکار گروه تروریستی داعش بوده است که همراه با وی نیز مقادیری امکانات تبلیغی و همچنین سلاح و مهمات کشف و ضبط شده است.

گفته می شود که فرد دستگیر شده و افراد همراه وی از جمله کسانی هستند که با گروه های سلفی در استان کردستان ارتباط داشته اند.

چندی قبل امیر گروه تروریستی داعش در بیانیه ای جمهوری اسلامی ایران را یکی از اهداف اصلی خود عنوان کرده بود و به همین دلیل اقدامات تبلیغاتی این گروه نیز در خصوص حمله به مسلمانان در کشورهای مختلف اسلامی نیز همچنان ادامه دارد.

مردم استان کردستان در قالب اقشار مختلف با برگزاری تجمعات مختلف بر علیه اقدامات گروه تروریستی داعش راهپیمایی کرده و بارها نیز بر سرکوب این گروه تروریستی که به نام دین بر علیه مسلمانان فعالیت می کند تاکید کرده اند. 

محمود نیلی احمدآبادی گزینه دولت برای وزارت علوم

Posted: 22 Oct 2014 03:37 AM PDT

جرس: رییس جمهوری روز چهارشنبه در نامه‌ای به رییس مجلس شورای اسلامی، محمود نیلی احمدآبادی را برای اخذ رای اعتماد جهت وزارت علوم به مجلس معرفی کرد. دکتر نیلی استاد دانشکده مهندسی متالورژی و مواد و رئیس دانشکده فنی دانشگاه تهران، و در حال حاضر سرپرست این دانشگاه می باشد.

 

به گزارش ایلنا، متن نامه حسن روحانی به رییس مجلس شورای اسلامی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دکتر علی لاریجانی

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

با سلام

احتراما، در اجرای اصل ۱۳۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شرح حال و برنامه جناب آقای دکتر محمود نیلی احمدآبادی، برای اخذ رای اعتماد جهت وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری به مجلس شورای اسلامی معرفی می گردد.

حسن روحانی 

حسن روحانی: امر به معروف و نهی از منکر عمل همگانی است

Posted: 22 Oct 2014 03:05 AM PDT

جرس: حسن روحانی در واکنش به اقدام مجلس در تصویب طرح موسوم به "امر به معروف و نهی از منکر" و همچنین واکنشی تلویحی به ماجرای اسیدپاشی به بانوان در اصفهان گفت:دوست داریم پایان کار مجلس در مساله امر به معروف و نهی از منکر موجب انسجام و وحدت بیشتر جامعه و هدایت جامعه به نیکی باشد. از دیدگاه اسلام، یک گروه آمر به معروف نیستند و همه مسلمانان وظیفه امر و نهی را بر عهده دارند و مباد که نخواهد هم بود تحت لوای امر به معروف و نهی از منکر در جامعه ما ناامنی آغاز شود.

 

به گزارش ایلنا، حسن روحانی در سخنرانی خود در جمع مردم زنجان با اشاره به در پیش بودن ماه محرم گفت: پیام کربلا و قیام اما حسین (ع) پیام امر به معروف و نهی از منکر است. مسیر دعوت جامعه به خیر و صلاح و سعادت و جامعه بود و آنچه که باید از کربلا بیاموزیم این است که همه یکدیگر را به خیر و صلاح و عمل به معروف دعوت کنیم و اگر فرد و جمعی از مسیر هدایت فاصله گرفتند آنها را از منکر و منکرات نهی کنیم.

وی با بیان اینکه امر و نهی اختصاص به هیچ فرد، جناح ودسته‌ای ندارد اظهار داشت: هیچ کس نمی‌تواند بگوید من فقط آمر به معروف و ناهی از منکر هستم و هیچ کس نمی‌تواند جناح و یا گروهی را به عنوان عمل کننده به منکر متهم کند.

رئیس دولت یازدهم با اشاره به اصل هشتم قانون اساسی یادآور شد: اصل قانون اساسی درباره امر به معروف و نهی از منکر آن است که ما باید همه را به خیر و نیکی دعوت کنیم و طبق آموزه‌های اسلام و نص قانون اساسی امر به معروف و نهی از منکر عملی همگانی و متقابل است.

روحانی ادامه داد: باید این مساله به ذهن سپرده شود که امر به معروف و نهی از منکر عمل همگانی است یعنی 77 میلیون آمر به معروف و ناهی از منکر خواهند بود و به یاد داشته باشیم که این عمل متقابل است و مبادا روزی کلمه امر به معروف و نهی از منکر و این وظیفه مهم که باید وسیله‌ای برای نزدیکی جامعه به یکدیگر باشد وسیله‌ای برای تفرقه و جدایی شود.

 

رئیس جمهور با یادآوری اینکه بر اساس قرآن در امر به معروف و نهی از منکر باید ابتدا ولایت و محبت نسبت به دیگری شکل بگیرد، خاطرنشان کرد: دوست داریم پایان کار مجلس در مساله امر به معروف و نهی از منکر موجب انسجام و وحدت بیشتر جامعه و هدایت جامعه به نیکی باشد. از دیدگاه اسلام، یک گروه آمر به معروف نیستند و همه مسلمانان وظیفه امر و نهی را بر عهده دارند و مباد که نخواهد هم بود تحت لوای امر به معروف و نهی از منکر در جامعه ما ناامنی آغاز شود.

 

وی با تاکید بر اینکه اساس معروف امنیت، برادری و کرامت انسانی و احترام به یکدیگر است تصریح کرد: مباد منکر را تنها به یک مساله خلاصه کنیم دروغ و تهمت منکر نیستند؟ رشوه‌خواری منکر نیست؟ بورسیه‌های تقلبی را نباید منکر بپنداریم؟ از صبح تا شب فقط یک مساله و آن هم بدحجابی را فقط باید منکر تلقی کنیم؟

 

رئیس دولت تدبیر و امید افزود: زنان ایران زنانی مسلمان با عفت و طرفدار حجاب هستند یک گروه فقط خود را مسئول حجاب و امر به معروف و نهی از منکر نپندارد و گفته می‌شود همه باید امر به معروف و نهی از منکر باشیم و باید بدانیم کاری کنیم که جوانان ما شوق داشته باشند.
وی تاکید کرد: اعتقاد من طلبه در حدی که از آموزه‌های اسلام می‌فهمم این است که منکری بالاتر از بیکاری و فقر نسیت.

 

روحانی در ادامه سخنرانی خود در جمع مردم زنجان گفت: بیایید دست به دست هم دهیم وبا فقر مبارزه کنیم و به زندگی مردم توجه داشته باشیم و برای جوانان عزیزمان که فردا از دانشگاه فارغ‌التحصیل می‌شوند به عنوان جوانانی صاحب نظر و متخصص فعل و کار تامین کنیم.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه کشور ما باید در مسیر توسعه قرار گیرد افزود: اگر می‌خواهیم معروف را ترویج کنیم اولین معروف توسعه در ایران کشور است؛ چرا ایرانی مسلمان باید به یک کشور صنعتی غربی برود و حسرت زندگی آنها را داشته باشد؟
وی خاطرنشان کرد: ایرانی دارای استعداد، هوش، محیط علم و دانش است و سرزمین ما سرزمین معادن،برکت و توسعه‌های انسانی است.

روحانی اختلاف و تفرقه را یکی از بالاترین منکرات عنوان کرد و تصریح کرد: چرا به اختلافات دامن می‌زنید؛ نگذارید تفرقه و شکاف در جامعه ما رخنه کند. اما گویی یک عده زندگی‌شان تنها در ایجاد شکاف و تفرقه در میان مردم و دولت، و این جناح و آن جناح می‌گذرد.

وی گفت: نباید به تفرقه‌ها و اختلافات دامن بزنیم و اگر اشکال و گناهی هم بوده باید بگذریم چرا که ما تابع همان حسین بن علی (ع) هستیم که توبه خود را نیز قبول کرد و پذیرفت.

رئیس جمهور ادامه داد: من در جامعه کسی را نمی‌بینم که گناهی بالاتر از گناه "حر" در روز اول و دوم محرم مرتکب شده باشد و هیچ فرد عظیم الشانی را در تاریخ بعد از پیغمبر و امیرالمومنین نمی‌یابم.

وی تاکید کرد: باید درس اتحاد و وفاق و برادری را از حسین بیاموزیم و به هم نزدیک شویم و دست به دست هم دهیم و اختلافات را کنار بگذاریم.

روحانی خاطرنشان کر: شما شاهد هستید تفرقه در میان مسلمان در دنیای امروز چه می‌کند؟ ببینید یک عده ناآگاه را به توحش دعوت کرده‌اند و یک عده هر روز آدمکشی و جنایت را به نام جهاد و اسلام به ناروا به راه انداخته‌اند.

وی با بیان اینکه درس ابی عبدالله به ما درس برابری، گذشت و قبول و توبه از یکدیگر است افزود: درس کربلا برای ما درس تعامل سازنده و مذاکره در چارچوب منطق و موازین است و شما می‌دانید که شب تاسوعا که بزرگترین مراسم را شما در زنجان به پا می‌کنید که مایه غرور و افتخار همه ایرانیان است درس گذشت و برابری است.

وی خطاب به مردم زنجان افزود: "یا ابوالفضل" شما ایران را به حرکت درمی‌آورد و شما می‌دانید در همان شب تاسوعایی که مورد تکریم شماست امام حسین(ع) خیمه‌ای را برپا کرد و عمر بن سعد را دعوت به مذاکره کرد؛ امام حسینی که آگاه است و می‌داند که فردا و پس فردا ایام شهادت او و یارانش است اما با دنیا اتمام حجت کرد و شب تاسوعا ساعت‌ها با عمر سعد مذاکره کرد تا مساله با جنگ پایان نیابد.

روحانی ادامه داد: امام حسین نه از "جنگ" می‌ترسید و نه شهادت اما به ما یاد داد که حتی با دشمن نیز باید به گونه‌ای رفتار کنیم که منطق دنیا ما را پیروز در صحنه مذاکره بداند.

رئیس جمهور تصریح کرد: ما امروز در عرصه سیاست با قدرت‌های بزرگ مذاکره می‌کنیم و در اولین قدم‌ها نیز به پیروزیْ‌هایی دست یافتیم.

وی تاکید کرد: پشتیبانی مردم و حمایت رهبری به عنوان پشتوانه اصلی مذاکرات ماست و ما به تعاملات سازنده با جهان به یاری خدا ادامه خواهیم داد.

رئیس دولت تدبیر و امید گفت: ملت بزرگ ایران بداند ما از حق مردم کوتا نخواهیم آمد اما با این حال با همه قدرت در پی آن هستیم تا دیوار ظالمانه تحریم را برای همیشه از میان برداریم.

روحانی در ادامه خطاب به مردم زنجان گفت: ما به زنجان آمدیم تا چهره نورانی ولایتمدار شما را زیارت کنیم و پیشنهادات و مطالبات‌تان را بشنویم و با هم برای توسعه زنجان همفکری کنیم.

رئیس دولت تدبیر و امید با یادآوری به اینکه 71 پروژه برای استان زنجان ظرف سال‌های 93 و 94 اجرایی خواهد شد، اظهار داشت: 387 میلیارد تومان برای این پروژه‌ها مدنظر قرار داده‌ایم و به خاطر وضع آب و هوا است که نمی‌توانیم قول اجرای آنها را برای امسال به شما بدهیم.

وی اضافه کرد: دو خطه کردن راه آهن زنجان قزوین، توسعه دانشکده‌های صنعتی در استان زنجان، گازرسانی به 320 روستای بالای 20 هزار خانوار از جمله طرح‌هایی است که طی سه سال پیشروی دولت یازدهم در استان زنجان به اجرا در خواهد آمد و ان‌شاءالله استان زنجان جزو اولین استان‌هایی خواهد بود که همه روستاهایش دارای گاز خواهند شد.

رئیس جمهور با اشاره به استعداد فراوان انرژی در استان زنجان یادآور شد: بر این اساس پتروشیمی این استان را توسعه خواهیم داد که مشکلات اجرایی آن حل و فصل شده و 265 میلیون یورو فاینانس آن نیز حل شده است که به حول قوه الهی این پروژه انجام خواهد شد. 

تجمع معترضین به اسید پاشی در تهران و اصفهان

Posted: 22 Oct 2014 03:05 AM PDT

جرس: تجمع اعتراضی توسط جنبش زنان در همبستگی با تجمع مردم اصفهان در اعتراض به اسیدپاشی ها امروز مقابل مجلس شورای اسلامی برگزار شد، که در این تجمع به چندتن از مردان حاضر در تجمع از سوی برخی از نیروهای انتظامی تعرضاتی صورت گرفت. همزمان گزارش ها حاکی از آن است که صبح امروز در اعتراض به اسیدپاشی های اخیر در اصفهان تجمعی در اطراف دادگستری این شهر شکل گرفت.

 

به گزارش کانون مدافعان حقوق بشر، تجمع اعتراضی توسط جنبش زنان در همبستگی با تجمع مردم اصفهان در اعتراض به اسیدپاشی ها امروز مقابل مجلس شورای اسلامی برگزار شد.


این تجمع با حضور حدود 200 تن از فعالان جنبش زنان از ساعت 11 آغاز و تا ساعت 12 و نیم ادامه داشت. در این تجمع شعارهایی همچون: «اسیدپاشی جنایت، قانونگذار حمایت»، «ما زنیم انسانیم، شهروند این دیاریم، اما حقی نداریم»، «آمرین جنایت، مجازات، مجازات»، «قوانین ضد زن ملغی باید گردد»، «آلیا، آلیا / خجالت، خجالت»، «مجلس، دولت، حمایت، حمایت» از سوی حاضران سرداده شد.


گروه هایی از جنبش زنان با در دست داشتن پلاکاردهایی اعتراض خود را نسبت به طرح هایی که در دستور کار مجلس قرار دارد، اعلام کردند. از جمله نوشته های این پلاکاردها چنین بود: «قتل های زنجیره ای = اسیدپاشی زنجیره ای» / «طرح صیانت از حریم حجاب و عفاف، تبعیض آشکار علیه زنان است» / «طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را از دستور کار مجلس خارج کنید» / «سخنان ضد زن، بسترسازی خشونت علیه زنان» / «داعش آنی می کشد، اسیدپاش زجرکش می کند» / «قوانین ضدزن، بسترسازی خشونت عریان علیه زنان» و...


 در این تجمع چندتن از زنان قربانی اسیدپاشی شرکت داشتند که حضورشان نمود بارز خشونت عریان علیه زنان بود.


در ضمن در این تجمع به چندتن از مردان حاضر در تجمع از سوی برخی از نیروهای انتظامی تعرضاتی صورت گرفت. از جمله محمد نوری زاد که مشغول تهیه عکس بود، توسط لباس شخصی های حاضر در تجمع مورد ضرب و شتم قرار گرفت و با ماشین پلیس از محل دور شد. اما برخی دیگر از مردان حاضر که مورد تعرض قرار گرفتند با شعارهای حاضران از جمله «نیروی انتظامی حمایت، حمایت» و نیز «نیروی انتظامی، ولش کن، اسیدپاش دستگیر کن» از دست پلیس رهایی یافتند.


فعالان جنبش زنانی که در این تجمع شرکت داشتند از طیف های مختلف بودند.

 

همزمان و به گزارش ندای سبز آزادی در اجتماعی که جمع زیادی از زنان اصفهانی شرکت داشتند از مسئولان خواسته شده که با مساله اسیدپاشی مقابله و عاملان آن را شناسایی کنند.

بخشی از شعارهای مردم اصفهان در اعلام انزجار نسبت به مساله اسیدپاشی به دختران به شرح زیر است:

"زاينده رود خشك شده. اسيدپاشى مد شده"
نیروی انتظامی، چشمای خواهرم کو؟
روحانی ما امنیت نداریم/ اصفهان شهر ماست، امنیت حق ماست/ای خواهر قربانی، درقلب ما می‌مانی/اسیدپاش مزدوره، امنیت از ما دوره./ای دختر ایرانی، حمایتت می‌کنیم.
این سکوت، حمایت از داعش است/ زاینده‌رود خشک شده، اسیدپاشی مد شده/امنیت، آزادی، حق مسلم ماست/ سهیلای بی‌گناه، حمایتت می‌کنیم/ای کم‌تر از داعشی، اسید به ما می‌پاشی /با حجاب بی حجاب، اسیدپاشی نمی‌خوایم./صدا سیما بی غیرت، حمایت حمایت

 

انتقاد شدید نماینده زاهدان ار اوضاع امنیتی استان

Posted: 22 Oct 2014 02:20 AM PDT

جرس: نماینده زاهدان در مجلس شورای اسلامی از کشته شدن یک معلم به دست تکفیری‌ها با استفاده از سلاح کلاشینکف در استان سیستان و بلوجستان خبر داد و خواستار ایجاد امنیت در این منطقه شد.

 

به گزارش ایسنا، حسینعلی شهریاری در تذکری عنوان کرد: مدام دم از ایجاد امنیت می‌زنند اما آیا منظورشان ایجاد امنیت برای اشرار است؟ وزیر کشور مرتب دم از امنیت می‌زند، حتما باید یکی از نزدیکان ایشان به شهادت برسد یا به گروگان گرفته شود تا متوجه شود مردم مظلوم ما در استان چه بر سرشان می‌آید؟

 

او ادامه داد: آیا سیاست‌های اتخاذ شده در سال گذشته وضعیت را بهتر کرده است؟ تسلیح بی‌حساب و کتاب برخی افراد در منطقه که به گفته نیروهای انتظامی و امنیتی اکثر شرارت‌ها در منطقه توسط این افراد صورت می‌گیرد، جای بازنگری ندارد؟ چرا شورای عالی امنیت ملی احساس مسئولیت جدی در تأمین امنیت این استان ندارد؟ آیا اطلاعاتی که به مسئولان کشور داده می‌شود یک‌سویه نیست؟ آیا در سطح کلانی از سوی مسئولین کلان نظام در صحت و سقم این گزارشات انجام می‌شود؟ آیا فرماندارانی که خود از منطقه انتخاب شده‌اند نباید به عنوان رئیس شورای شهرستان جوابگوی ناامنی‌ها باشند؟ و اگر توان اجرایی ندارند برکنار گردند؟

 

شهریاری بار دیگر به کشته شدن این معلم اشاره کرد و افزود: آیا وزیر آموزش و پرورش در امینت جان معلمان خود وظیفه ندارد؟ اگر در منطقه‌ای معلمی به شهادت می‌رسد نباید مدارس آن مدرسه تا تأمین امنیت تعطیل شود؟ تا کی می‌توان هر روز در زاهدان و زابل جنازه شهیدی را به دوش کشید و خانواده‌های زیادی را عزادار کرد؟

 

نماینده مردم زاهدان تأکید کرد: امید است مسئولین به خود آیند و قبل از اینکه خشم مردم غیور استان دامن آنها را بگیرد فکر عاجلی بکنند. انتظار داریم مجلس به طور جدی به این مسائل رسیدگی کند و بیش از این نگذارد جان عزیزان ما در استان سیستان و بلوچستان به خطر بیفتد و هر روز شاهد شهادت تعداد بسیاری از این عزیزان باشیم که این دشمنان تکفیری به راه می‌اندازند. صبر مردم هم حدی دارد و طاقتشان تمام شده و نمی‌توانند این همه ناامنی را در استان تحمل کنند. 

افخم توضیح داد؛ چالش در روابط ایران با ترکیه و عربستان/ احتمال تمدید مذاکرات اتمی

Posted: 22 Oct 2014 02:20 AM PDT

جرس: سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، با تکذیب هرگونه تمدید در مهلت توافق اتمی اعلام کرد: مذاکرات کارشناسی با گروه 1+5 امروز در وین آغاز می‌شود.

 

به گزارش ایسنا، مرضیه افخم در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران با بیان این‌که مذاکرات کارشناسی طبق برنامه دو روزه خواهد بود، گفت: در این مذاکرات کارشناسان ایران و گروه 1+5 جزئیات طرح‌ها و مباحث مطرح مذاکراتی را بررسی می‌کنند و این نشست در چارچوب تماس‌ها و تبادل‌نظرها در حوزه مذاکرات است.

وی همچنین گفت: بعیدی‌نژاد، رئیس هیأت کارشناسی ایران در مذاکره با گروه 1+5 است.

سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص روابط ایران و ترکیه و مباحث اخیر در این رابطه، گفت: ایران و ترکیه دو کشور همسایه‌اند که روابط خوبی را به صورت دوجانبه دارند. رفت‌وآمدهای خوبی بین دو کشور در سطوح بالا انجام شده. نخست وزیر ترکیه به تهران سفر کرده و آقای روحانی نیز به ترکیه سفر کرد. در عین حال همواره موضوعات منطقه‌ای مورد مذاکره است که در سطح سیاسی در مورد آنها تبادل نظرصورت می‌گیرد.

وی افزود: دیدگاه‌های دو کشور در خصوص مسائل منطقه یکسان نیست ولی این مانع از همکاری‌ها نبوده و گفت‌وگوهای سازنده‌ای بین دو کشور برقرار است.

افخم تأکید کرد: معتقدیم که گفت‌وگو و مشارکت کشورهای منطقه برای حل موضوعات منطقه یکی از روش‌های اصولی و درست است و از پیچیده‌تر شدن شرایط جلوگیری می‌کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین در خصوص روابط ایران و عربستان و اظهارات اخیر مقامات عربستانی در مورد ایران، گفت: منطقه در شرایط حساسی است و معضلات منطقه نیازمند گفت‌وگو، همکاری و مشارکت است. انتظار می‌رود دیدگاه‌ها با رعایت شرایط حساس منطقه باشد و هر آنچه که می‌تواند مانع از شکل‌گیری همکاری‌ها و مانع از فضای تفاهم شود کمک کننده نخواهد بود.

وی با بیان این‌که موضوعاتی که در فضای رسانه‌ای اعلام می‌شوند واکنش‌هایی به همراه دارند و ما نیز واکنش‌هایی داشتیم در مورد سفر ظریف به عربستان نیز، گفت: سفر وزرا بخشی از روندهای مذاکراتی است اما برای این سفر هنوز جدول زمانی نهایی تنظیم نشده است و هر زمان شرایط فراهم باشد نسبت به هماهنگی‌های لازم اقدام می‌کنیم.

سخنگوی وزارت خارجه درباره‌ زمان و مکان مذاکرات سه جانبه ظریف ، کری و کاترین اشتون گفت: تماس‌هایی بین دو طرف برقرار است و هماهنگی‌ها برای انجام مذاکرات در سطح بالا در دست انجام است و جدول گفت وگوهای دیگر در سطوح مختلف نیز در حال زمان بندی شدن است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که نمایندگان مجلس نسبت به اعلام موضع نکردن وزیر خارجه درباره‌ مسائل هسته‌ای انتقاداتی دارند، گفت: جنس کار دیپلماتیک و فضای اعلام مواضع با یک تقسیم کاری صورت می‌گیرد اغلب اعلام مواضع از سوی سخنگوی وزارت خارجه است و اظهار نظر نکردن مسئولان ارشد وزارت‌خانه به این مفهوم نیست که کار دقیق و کارشناسی در آن صورت نمی‌گیرد. همه‌ مسائل و موضوعات با هماهنگی وزیر خارجه و در بخشی از موارد با مشورت‌های خیلی نزدیک انجام می‌شود و حتی برخی متون و اعلام نظرها دیدگاه صریح شخص وزیر خارجه است.

افخم اضافه کرد:‌ این دیدگاه که حتما باید وزیر خارجه درباره‌ موضوعات اعلام نظر کند دیدگاه سطحی و غیر کارشناسی است. وزیر خارجه بر همه مسائل و حوزه‌های مختلف کاری در وزارت خارجه همچنین در بخش‌های فرهنگی و کنسولی در کنار حوزه هسته‌ای اشراف کامل دارد اما مسئولیت‌ اعلام مواضع متناسب با تقسیم کاری به عهده‌ی سخنگو و دیگر دوستان در وزارت خارجه است.

سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به این پرسش که وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده اگر توافق هسته‌ای صورت بگیرد شامل لغو تحریم‌های مربوط به حقوق بشر و موارد دیگر نمی‌شود، گفت: موضوعات مذاکرات، لغو تحریم‌های هسته‌ای است و مواضع تیم مذاکره کننده کشورمان درباره‌ لغو تحریم‌ها در چارچوب مذاکرات هسته‌ای به طور صریح و روشن تبیین و اعلام شده است. طبق توافق ژنو دو طرف سعی دارند به نگرانی‌ها درباره‌ فعالیت‌های هسته‌ای و نیز لغو همه‌ تحریم‌های یک جانبه و همه جانبه پاسخ دهند.

افخم همچنین گفت: به طرف‌های مذاکراتی خود در بحث هسته‌ای توصیه می‌کنیم در مقطع زمانی باقی مانده از مذاکرات جامع از طرح موضوعاتی که درباره‌ آنها رایزنی‌ها در جریان است و هنوز چیزی قطعی نشده در رسانه‌ها خودداری کنند و آنها را به صحنه رسانه نکشانند.

افخم همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری درباره‌ اهانت رجب طیب اردوغان به مقامات عالیرتبه ایران و اظهارات وی درباره‌ی سوریه تصریح کرد:‌ وزارت خارجه اقدامات لازم سیاسی را دراین رابطه انجام داده و گزارش اقداماتش برای مسئولان نظام ارسال شده است.

وی همچنین در خصوص کاهش روابط اقتصادی ایران و ترکیه و ایجاد مشکلات ترانزیتی میان دو کشور خاطر نشان کرد:‌ البته این مساله به این صراحت نیست بلکه برخی مشکلات فنی در مسیر ترانزیتی میان دو کشور ایجاد شده است که مذاکرات درباره‌ رفع این مشکلات در حال انجام است و امیدواریم به زودی مساله حل شود. اما تاکید می‌کنم که مشکلات به وجود آمده یک تصمیم سیاسی ارزیابی نمی‌شود.

افخم درباره‌ پیشنهاد‌هایی که در فضای رسانه‌ها درباره‌ بحث غنی سازی و تعداد سانتریفیوژهای ایران مطرح می‌شود گفت: درباره‌ همه این موضوعات مذاکرات در جریان است و تا زمانی که بر روی همه مسائل و جزئیات توافقی نکنیم نمی‌توان گفت که بر روی مساله‌ای به طور جداگانه توافق شده است. اخبار درباره‌ جزئیات مذاکرات و پیشنهاد مطرح زیاد است اما هنوز چیزی قطعی نشده است.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی همچنین از سفر وزیر خارجه‌ به اسپانیا و چین طی هفته‌ آینده خبر داد و گفت: آقای ظریف اواسط هفته آینده به اسپانیا می‌رود و اواخر هفته آینده به چین خواهد رفت.

افخم سفر ظریف به چین را در راستای شرکت در اجلاسی درباره‌ امور افغانستان در سطح منطقه دانست و گفت: 14 کشور در این نشست در سطح وزیران خارجه شرکت می‌کنند و آن چهارمین نشستی است که برای کمک به تثبیت امنیت و بهبود شرایط افغانستان صورت می‌گیرد که میزبان آن چین است.

افخم در پاسخ به ایسنا مبنی بر این که اخباری مبنی بر کشف یک گور دسته جمعی در عراق منتشر شده است که گفته می‌شود در بین آن تعدادی از زائران ایرانی وعراقی و حتی افرادی ایرانی منتسب به داعش هستند. آیا این خبر را با جزییات منتشر شده تایید می‌کنید؟ گفت: این خبر را ما هم دیدیم و از طریق سفارت پیگیر هستیم تا اطلاعات تکمیلی به ما دهند. با توجه به جنس خبر و ذکر اسامی ایرانیان ما هم به این موضوع حساس شده‌ایم و به محض این که از سوی مسئولان عراقی اطلاع پیدا کنیم و خبر تایید شود جزییات را اعلام می‌کنیم . البته پیگیری‌های اولیه ما هنوز اصل خبر را مبنی بر این که اساسا چنین گوری کشف شده باشد تایید نمی‌کند. در عین حال باید منتظر اعلام نظر صریح و رسمی باشیم.

وی در پاسخ به سوال دیگر ایسنا، مبنی بر این که پس از مذاکرات وین 6 از طرف مسئولان کشورمان اعلام شد که قرار است ایران در ازای آزاد شدن بخشی از دارایی‌های بلوکه شده ایران تحت تاثیر تحریم‌های بانکی و نفتی ، حدود کمتر از 3 تن اورانیوم کمتر غنی شده به اورانیوم طبیعی تبدیل شود اما بعد از مدتی این میزان به بیش از 3 تن و بعد از آن نیز به حدود 4 هزار و 100 کیلو افزایش یافت. دلیل این افزایش یک تنی چیست؟ با اشاره به انتشار گزارش آمانو درباره‌ اجرای توافق ژنو در دوره‌ تمدید مذاکرات گفت: متاسفانه بخشی از گزارش آمانو در اجرای توافق ژنو از سوی یکی از خبرگزاری‌ها ( خارجی) به طور دقیق منتشر نشد. براساس گزارش اخیر آژانس اعلام شده است ایران در روند اجرای توافق به تعهداتش عمل کرده است و هیچ چیز خارج از توافق عمل نشده است و همه چیز متناسب با مسیر اجرای توافق است و عدد و رقم‌هایی که در این چارچوب وجود دارد امور فنی است که بین سازمان انرژی اتمی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مورد توافق قرار گرفته است. بنابراین ایران در مسیر اجرای توافق ژنو متعهدانه پیش می‌رود و صحت و درستی اجرای تعهدات نیز از سوی آژانس اعلام شده است.

سخنگوی وزارت خارجه ادامه داد: همچنین همکاری‌ها و گفت و گوهای فنی ایران و آژانس ادامه دارد . در عین حال که مسائل فنی گاهی اوقات موجب می‌شود تا زمان بندی از پیش تعیین شده برای همکاری ها حاصل نشود اما نقش همکاری‌ها و تماس‌ها و توافق بر روی حل و فصل مسائل باقی‌مانده نشانه‌ای از اراده‌ ایران برای اجرای تعهدات از سوی ایران است.

وی خاطرنشان کرد: کارشناسان فنی سازمان انرژی اتمی در روند و بر اساس توافق ژنو موضوعات را دنبال می‌کنند و آمار وارقام دقیقا متناسب با تعهدات ایران است.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره‌ی کمک به مردم کوبانی با بیان این که مقاومت مردم کوبانی باعث شگفتی سیاست‌مداران افکار عمومی و رسانه‌ها شده است و امیدواریم این مقاومت به خروج تکفیریها از این منطقه منجر شود، گفت: آمرلی و کوبانی، دو منطقه‌ مردمی هستند که در مقابله با تروریسم مقاومت کردند. کمکهایی باید از سوی ائتلاف ضد داعش به این مناطق می‌شد اما اقدامات کند بوده است و در برخی از موارد اعلام شده ممکن است کمک به کوبانی در برنامه‌شان نباشد و این روند تردید‌های ما را نسبت به اهداف ائتلاف ضد داعش بیشتر می‌کند.

افخم افزود: ائتلاف ضد داعش باید اولین گام خود را با جلوگیری از حمایت‌های مالی از داعش بردارد و این انتظار افکار عمومی در منطقه و جهان است. باید جدیت ائتلاف در حمایت از مردم کوبانی به نمایش گذاشته شود.

وی همچنین درباره‌ ارسال کمک‌های انسان دوستانه به این مناطق گفت: برای ارسال کمک‌ها گفت‌و‌گوهایی داشته‌ایم و به محض فراهم شدن شرایط مسیرهایی که مناسب برای ارسال کمک باشد در نظر گرفته می‌شود. در عین حال این مذاکرات همچنان ادامه دارد.

سخنگوی وزارت خارجه درباره‌ تحولات یمن و موضع ایران در این باره گفت: ما از تحولات یمن و روندی که در مسیر گفت و گو و توافق اخیر صورت گرفته است حمایت خود را اعلام کرده‌ایم و امیدواریم با پایبندی دو طرف به توافق مسیر تحولات یمن به سمت شکوفایی حرکت کند. انتشار برخی اخبار یا بازنشر برخی دیدگاهها که ایران از یک گروه حمایت می‌کند و از گروه دیگر نه، گمانه زنی‌های رسانه‌ای است. ایران از ثبات و صلح در منطقه حمایت می‌کند و امیدواریم این نگاه مترقی به حل مسائل منطقه بیانجامد.

افخم در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر این که اگر توافق احتمالی جامع هسته‌ای به دلایلی به نتیجه نرسد ایران غنی سازی‌اش را به سطح 20 درصد باز می‌گرداند و همچنین اخبار مربوط به پیشرفت 98 درصدی را در مذاکرات تایید می‌کنید گفت: ما در گام‌های آخر مذاکرات هستیم که بسیار مهم و حساس و سخت هستند اما این که پیشرفتی در مذاکرات 95 یا 98 درصد است ارزیابی سیاسیون است . بخش مهمی از مسیر ، طی شده است. اما آنچه باقی مانده بخش سخت و تعیین کننده است. همه طرف‌های مذاکراتی تلاش دارند تا در کمتر از 40 روز باقی مانده به نتیجه برسند.

وی تاکید کرد:‌ تمدید مذاکرات در دستور کار نیست و امیدواریم در مدت باقی مانده مسیر رسیدن به توافق هموار شود. این که تا ضرب‌الاجل تعیین شده ( سوم آذر ماه) چنین و چنان می‌شود را اجازه دهید پیش داوری نکنید و جلوتر از مذاکرات ویا عقب‌تر از آن نروید.

سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سوال دیگر درباره ی سفر رئیس جمهور به منطقه قفقاز گفت که هر زمان این سفر نهایی شود اطلاع رسانی می‌کنیم.

وی همچنین درباره‌ سفر رئیس جمهور به ارمنستان و انتقاد برخی از کشورهای همسایه ارمنستان به گسترش روابط ایران با کشورهای منطقه گفت: همکاری‌های خوبی بین ایران و ارمنستان در جریان است و توافق‌های خوبی میان دو کشور حاصل شده است که بر اساس تفاهم‌های صورت گرفته اسنادی هم در دست تهیه است که کارشناسان بر روی آن کار می‌کند و امیدواریم در مدت زمان کوتاهی این اسناد نهایی شود. ایران و ارمنستان دیدگاههای مشترکی درباره‌ حل مسائل منطقه‌ای دارند و معتقدیم روابط خوب دو کشور بر خلاف مواضع و منافع دیگر کشورها نیست.

وی ادامه داد: برخی رسانه‌ها همواره حساسیت‌هایی را نسبت به تعاملات دو جانبه وتحرکات سیاسی نشان می‌دهند اما همه باید این اطمینان و باور را پیدا کنند که مسائل با گفت و گو قابل حل است.  

Tuesday, October 21, 2014

گفتار روزانه سه شنبه 29 مهر ۹۳:فایل صوتی


سلام
 فایل صوتی زیر به این ایمیل اتچ شده
Mohsen_Sazegara_20141021_Audio.wma
این فایل را می توانید از ایمیل باکس خودتان به کامپیوتر خود دانلود کنید و هم
می توانید به دیگران فوروارد کنید
 
منابع دیگر:
وب سایت محسن سازگارا
http://www.sazegara.net/persian
فیس بوک:
http://www.facebook.com/pages/Mohsen-Sazegara/127452358151
یوتیوب:
http://www.youtube.com/adminsazegara--
--
__________ اگر پس از اشتراک ایمیل های گروه را دریافت نکردید __________
لطفآ اگر پس از اشتراک ایمیل های گروه را دریافت نکردید پوشه اسپم را نگاه کنید
واگر ایمیل های گروه آنجا بود ایمیل ها را از اسپم در بیاورید
Select the box to the left of the emails and
click "Not spam" button on the top.
کار دیگری هم که می توانید بکنید درست کردن فیلتر و استفاده از
Label
برای پیدا کردن ایمیل های گروه است
_______________________ اشتراک _______________________
برای مشترک شدن در این گروه آدرس زیر را درست همینطور که هست کپی کنید
واز ایمیل باکس خود به این آدرس ایمیل بفرستید
mohsen_sazegara+subscribe@googlegroups.com
پس از فرستادن ایمیل به آدرس بالا، برای تأیید اشتراک ایمیلی از طرف گروه
دریافت می کنید که باید لینکی را که در آن ایمیل هست کلیک کنید
____________________ لغو اشتراک _______________________
برای خارج کردن ایمیل خود از گروه از میل باکس خود به آدرس زیر ایمیل بزنید
mohsen_sazegara+unsubscribe@googlegroups.com
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Mohsen Sazegara Mailing List" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to mohsen_sazegara+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

جنبش راه سبز - خبرنامه

جنبش راه سبز - خبرنامه


روایت سید محمد خاتمی از راهبرد آتی جریان اصلاحات

Posted: 21 Oct 2014 10:59 AM PDT

جرس: اعضاء شورای هماهنگی دانشجویان اصلاح طلب با خاتمی دیدار و با بیان اصول و معیارهای مورد نظر این شورا گزارشی از رویکرد عملکرد خود را ارائه دادند.

 

سید محمد خاتمی در این جلسه به تبیین مواضع و رویکردهای جریان اصلاحات پرداخت.

 

به گزارش وبسایت سیدمحمد خاتمی، وی در بخش نخست این جلسه به تأکید این نکته پرداخت که هر جریانی باید تعریف واضحی از چیستی و کیستی خود داشته باشد و نقش این چیستی و کیستی را در رفتار، مواضع و رسالت‌های خود بشناسد. همه جریانات باید گفتمان خاص خود را داشته باشند و با آن گفتمان شناخته شوند. گفتمان مجموعه‌ای از اندیشه و رویکرد است و در مورد اصلاح‌طلبی باید مشخص کنیم که این گفتمان چیست؟ البته در این زمینه کارهای خوبی صورت گرفته است و ماهیت و رویکرد اصلاح طلبی روشن است گرچه هنوز هم باید در این زمینه کار کرد.

 

رئیس‌جمهور اسبق کشور سپس به تبیین سه گفتمان غالب عصر مشروطیت پرداختند:


1- گفتمان نخست دین را مانع پیشرفت می‌دانست و به‌طورکلی دین‌ستیز بود. امروزی بودن را، بدون در نظر گرفتن سیر و تحول تاریخی غرب و بنیادهای فکری آن، شباهت ظاهری با غرب معنا می‌کرد.


2- گفتمان دوم غرب را دشمن می‌پنداشت و باوجود این‌که درون‌مایه اصلی سنت محتوای آن است، ظاهر آن را بدون در نظر گرفتن محتوا اصل می دانست. به‌عنوان‌مثال پیروان این گفتمان باآنکه در ابتدا با ظلم و ستم قاجار مخالف بودند بعدها حاضر شدند همراه محمدعلی شاه و حکومت مستبد وی باشند.


3- گفتمان سوم گفتمانی بود که در عین پایبندی به سنت، قائل به نوآوری و اجتهاد در آن بود. با نوآوری در سنت مفاهیم جدیدی به‌مقتضای زمان در آن معنا می‌شود و دین می‌تواند پاسخ نیازهای جدید را بدهد. این گفتمان معتقد بود مردم بر سرنوشت خویش حاکم‌اند.

اما رویکرد سوم در عمل شکست خورد و در پی آن گفتمانی ایجاد شد که ماحصل آن دیکتاتوری خشن که ادعای نوآوری و نوسازی را داشت بود.

خاتمی در بخش دیگری از سخنان خود به ترسیم شاخصه‌های انقلاب اسلامی پرداخت و ادامه داد: ما انقلاب بسیار بزرگی داشتیم که هم نگاه به دین داشت و هم به جامعه. چون جامعه ما هویت دینی خاص خودش را دارد، اگر بتوانیم جمهوریت را سازگار با دین تعریف کنیم توانسته‌ایم به اهداف انقلاب و امام نزدیک‌تر بشویم.

وی ادامه داد، گرچه اخلاق همواره در عرصه سیاست غریب بوده است ولی به خصوص بعد از ماکیاولی به ‌طور کامل در اختیار سیاست قرار گرفت و سیاست معطوف به قدرت شد. ما جمهوری اسلامی را می‌خواستیم و می خواهیم چراکه فقدان اخلاق و معنویتی که در جوامع دموکراتیک دیگر وجود دارد می توان با درک درست دین جبران کرد. متاسفانه گاهی بداخلاقی‌هایی با دین توجیه می‌شود و چهره شرعی و موجه به خود می‌گیرد و گاهی تا جایی پیش می‌رود که این بی‌اخلاقی‌ها به ارزش تبدیل می‌شود و به‌عنوان‌مثال تهمت زدن و دروغ گفتن و بردن آبروی دیگران و حتی گرفتن جان آنان تبدیل به یک ارزش می‌شود. امام(ره) جمهوری اسلامی را مطرح کردند نه خلافت اسلامی و امروز هم شاهد این هستیم که گروه‌هایی تحت عنوان خلافت اسلامی چه بر سر اسلام و مردم‌آورده‌اند و می آورند. امام این موضوع را مطرح کردند چراکه مطمئن بودند جمهوریت به همان معنایی که در سطح جهان مطرح است دقیقاً با اسلام و دین سازگار است؛ اگر تعبیری از دین ارائه شود که با جمهوریت سازگار نیست آن تعبیر از اسلام لااقل از نظر انقلاب ما نادرست است.

ریاست دولت‌های هفتم و هشتم جمهوری اسلامی ایران در آخرین بخش از سخنان خود به تبیین جایگاه جریان اصلاحات پرداخت و با تصریح این نکته که هر جریانی ممکن است اشتباهاتی داشته باشد و ما منکر اشتباهات خود نیستیم ادامه داد: ولی می‌توان به اطلاعات و آماری که چه در دولت قبل و چه امروز منتشر می شود مراجعه کرد و به‌راحتی به این نتیجه اذعان کرد که عملکرد دولت اصلاحات درخشان‌ترین عملکرد در دوران پس از جنگ در بسیاری از حوزه‌ها بوده است.

وی ادامه داد اصلاحات باید رویکردش رو به مردم باشد و کمک کند بدبینی‌های احتمالی که نظام نسبت به این جریان پیداکرده، حذف شود. اگر چنین نشود، نتیجه‌ای جز واگذاری عرصه به تندروهای مسئولیت‌ناپذیر جامعه حاصل نخواهد شد و این هم به زیان مردم است و هم به زیان نظام و رهبری. اصلاح‌طلبان در عرصه‌های مختلف باید زمینه تعامل و گفتگو با همه جریانات سیاسی معتدل را ایجاد کنند. البته این به معنای ائتلاف مستقیم نیست؛ اما می‌توان در حین رقابت، با احزاب و گروه‌های دیگر همکاری و همراهی داشت. خاتمی سخنان خود را با این جملات پایان داد که مجلس نباید در انحصار گروهی تندرو و انحصارطلب باشد و امید است گروه‌های اصلاح‌طلب، اعتدال‌گرا و عقلای متعلق به هر جناح و گرایشی بتوانند مجلسی آرام و معتدل به وجود بیاورند.

پیش از سخنان سید محمد خاتمی، تعدادی از اعضای شورای هماهنگی دانشجویان اصلاح‌طلب به تبیین وضعیت دانشگاه‌ها و فعالیت‌های دانشجویی، محدودیت‌های موجود، مطالبات فعالین و تشکل‌های دانشجویی، بررسی عملکرد دولت و وزارت علوم، بررسی وضعیت دانشگاه‌های سایر استان‌ها و تبیین دیدگاه خود نسبت به جریان اصلاحات و افق‌پیش روی آن پرداختند.

 

۴۰۰ میلیون دلار از دارایی‌هایی مسدود شده ایران آزاد شد

Posted: 21 Oct 2014 10:59 AM PDT

جرس: بانک مرکزی ایران اعلام کرده که بر اساس توافق ایران و گروه ۱+۵ مبلغ ۴۰۰ میلیون دلار از دارایی‌هایی مسدود شده ایران آزاد شده است.


 

به گزارش بی بی سی، آزاد سازی این مبلغ از محل بدهی های کشور هند به ایران و از طریق بانک مرکزی امارات عربی متحده انجام شده است.

 

این مبلغ به عنوان قسط سوم بخشی از ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار دارایی هایی ایران است که در جریان تمدید توافق ژنو تا سوم آذر (۲۴ نوامبر) قرار است آزاد شود. با احتساب واریز قسط سوم، تاکنون یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار از کل مبلغ مورد توافق بابت تمدید توافق ژنو به حساب بانک مرکزی ایران واریز شده است.

 

پیش از این در جریان اجرای شش ماهه توافق ژنو ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار از دارایی های مسدود شده ایران آزاده شده بود. با احتساب مجموع اقساط پرداخت شده از اجرای توافق ژنو و تمدید آن تاکنون ۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان از پول های بلوکه شده ایران آزاد شده است.

 

ایران و گروه ۱+۵ که اکنون سرگرم مذاکرات جامع اتمی برای حل و فصل نهایی پرونده اتمی هستند، تاریخ سوم آذر (۲۴ نوامبر) را به عنوان آخرین فرصت برای به سرانجام رساندن مذاکرات اعلام کرده اند، هرچند که در هفته های اخیر احتمال تمدید این مهلت هم مطرح شده است.

 

هفته گذشته دور هشتم مذاکرات جامع اتمی برگزار شد و وزرای خارجه ایران و آمریکا با هم مذاکره کردند.

 

در ادامه تلاش ها برای کاهش اختلافات و یافتن راه حل نهایی، اجلاس دو روزه ایران و گروه ۱+۵ قرار است از روز چهارشنبه در وین در سطح کارشناسان و مدیران کل وزارت امور خارجه شش کشور برگزار شود. حمید بعیدی نژاد، مدیرکل سیاسی وزارت خارجه ایران سرپرستی مذاکرات از سوی کشورش را بر عهده دارد.
 

 

هاشمی رفسنجانی: فضا برای حضور مردم باز شود

Posted: 21 Oct 2014 10:59 AM PDT

جرس: هاشمی رفسنجانی در دیدار جمعی از مسؤولین، اعضای شورای شهر، خانواده‌های شهدا و اقشار مختلف مردم بجستان، توجه به مسایل و مشکلات مردم را وظایف مسؤولان ملی، استانی و منطقه‌ای دانست و گفت: با توجه به شرایط جامعه، دولت باید اولویت‌بندی نماید تا حق مردم ادا شود.به گزارش ایسنا، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به مشکلات حاضران در خصوص آب، گفت: اقلیم شناسان، تأمین آب را مشکل امروز و مطمئناً در آینده جوامع بشری می‌دانند و طرح‌ها و پروژه‌هایی برای رفع این نگرانی‌ها در مراحل مطالعاتی و اجراست.

 

هاشمی رفسنجانی، حضور مردم برای رفع مشکلات را اقیانوسی زاینده در جامعه خواند و به نقش آنها در تأسیس و توسعه دانشگاه آزاد اسلامی اشاره کرد و گفت: شرایط دانشگاه‌ها و تعداد دانشجویان و اوضاع دولت در اوایل انقلاب و سپس در شرایط جنگ مناسب نبود، اما وقتی مردم نیاز به تحصیلات جوانان را احساس کردند، آستین همت را بالا زدند و می‌دانید که امروز واحدهای این دانشگاهی در سراسر کشور پراکنده است.

 

وی توسعه مقاطع عالی در این دانشگاه را برخاسته از عطش جامعه دانست و اظهار داشت: باید مهاجرت تحصیلی جوانان به دانشگاه‌های کم کیفیت خارج از کشور معکوس شود، چون ایران اسلامی ظرفیت‌های بسیار بالایی برای پیشرفت‌های علمی و دانشگاهی دارد.

 

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، مراجعه به مردم را مصوبه مجمع و مورد تأیید رهبری به عنوان سیاست‌های کلی نظام خواند و گفت: اگر میدان برای حضور مردم باز و مانع‌تراشی‌های بی‌دلیل برداشته شود، برای رفع مشکلات، مخصوصاً در آب و برق وارد می‌شوند.

 

وی صرفه‌جویی در مصرف منابع انرژی را ضروری‌ترین و فوری‌ترین کار دانست و گفت: می‌توانیم با استفاده از مصارف علمی، به ویژه آبیاری قطره‌ای، از آب کم، زمین‌های بیشتری را زیر کشت ببریم که گسترش سطح زیرکشت زعفران، انار و پسته در بجستان زمینه دارد.

 

در آغاز این دیدار صباحی بجستانی، مشاور اداره غلّه تهران جمشیدی، فرماندار رئیسی، شهردار و آقامیری به نمایندگی از بجستانی‌های مقیم مشهدالرضا، ضمن ارائه گزارشی از اوضاع اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بجستان، به بیان مشکلات زیرساخت‌ها، مخصوصاً آب شرب مردم پرداختند.

 

حملات جدید ائتلاف علیه مواضع داعش در کوبانی/ کمک کردها به کردها رسید

Posted: 21 Oct 2014 09:56 AM PDT

جرس: در حالی که ائتلاف ضد داعش شب گذشته سه حمله هوایی جدید را علیه پایگاه‌های داعش در شهر کوبانی سوریه انجام داد، درگیری‌هایی میان کردها و افراد تروریست‌ها در این شهر رخ داد.

 

 

به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه خبری اسکای نیوز عربی، جنگنده‌های ائتلاف ضد داعش شب گذشته سه حمله جدید را علیه پایگاه‌های داعش در تپه‌های مشتی نور و روستای ترمیک و منطقه دیگری در شهر کوبانی انجام دادند.

 

از سوی دیگر درگیری‌هایی میان کردها و افراد مسلح داعش در نزدیکی منطقه عربینار و منطقه صنعتی در شمال کوبانی رخ داد.

 

همچنین اعضای داعش دو حمله انتحاری را با استفاده از دو خودروی بمب گذاری شده علیه کردها در شمال کوبانی انجام دادند و پس از این حمله ، درگیری‌های شدیدی میان آنها و نیروهای کردها درگرفت.

 

منابعی در ائتلاف مخالفان سوریه اعلام کردند که افراد مسلح داعش حمله‌ای را به سمت تمامی محورهای کوبانی و مناطقی که تحت کنترل کردهاست انجام دادند.

 

روز دوشنبه هواپیماهای آمریکایی کمک‌های نظامی و پزشکی را برای کردها از طریق هوا ارسال کردند.

 

منابع نظامی کرد در کوبانی به روزنامه فرامنطقه‌ای الشرق الاوسط گفتند که هواپیماهای آمریکایی روز دوشنبه 26 تن سلاح و مهمات و یک تن تجهیزات پزشکی را برای کردها در این شهر از طریق هوا ارسال کردند.

 

این منابع همچنین از جنگنده‌های ائتلاف ضد داعش خواستند تا خطوط امدادرسانی به گروه داعش از شهر الرقه و ریف حلب تا شهر کوبانی را مورد هدف قرار دهند.

 

همچنین ریاست اقلیم کردستان عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد که این کمک‌های نظامی و پزشکی از سوی اقلیم کردستان برای کمک به کردها در کوبانی جهت مقابله با داعش بوده است.

 

یک منبع مسئول در وزارت پیش مرگ‌ها اعلام کرد که این کمک‌ها از طریق هواپیماهای آمریکایی و از فرودگاه بین المللی اربیل به کوبانی انتقال داده شده است و سلاح‌ها به دست کردها رسیده است.

 

غریب حسو، نماینده حزب اتحاد دموکرات کردهای سوریه نیز اعلام کرد که این کمک‌ها جنگ را به نفع کردها پیش خواهد برد. در حال حاضر گروه داعش کنترل کامل 20 درصد از شهر کوبانی را در دست دارد.

 

همچنین کردها از ارسال کمک‌های نظامی و پزشکی از طریق هواپیماهای آمریکایی ابراز خرسندی و اعلام کردند که این سلاح‌ها و مهمات به کردها کمک می‌کند تا شکست‌های بیشتری را به داعش وارد کند و اثر مثبتی بر روند عملیات نظامی علیه داعش خواهد داشت.

 

مسئولان کرد اعلام کردند که هماهنگی‌هایی میان کردها و نیروهای ائتلاف ضد داعش برای ارسال سلاح صورت گرفته است.

 

رویترز: ایران حاضر به رفع تدریجی تحریم‌ها شده‌ است

Posted: 21 Oct 2014 06:05 AM PDT

جرس: خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که هیئت ایرانی در مذاکرات هسته‌ای پیشنهادی در مورد نحوه رفع تحریم‌ها ارائه کرده، اما طرف غربی گفته‌ است که این پیشنهاد «مورد جدیدی نیست».

 

 

رویترز روز سه‌شنبه، ۲۹ مهر، نوشت که طرف ایرانی در مذاکرات گفته‌ است که دیگر در قبال محدود کردن فعالیت هسته‌ای خود تقاضای رفع کامل تحریم‌ها را ندارد و برداشته شدن اولیه تازه‌ترین و زیان‌بارترین تحریم‌ها را می‌پذیرد.

 

این خبرگزاری همچنین از قول یک «مقام ارشد ایرانی» بدون ذکر نام وی نوشته‌ است: «برای طرف مقابل، ممکن است مسئله تنها یک مسئله سیاسی باشد، اما برای ایران، اگر دشواری‌های اقتصادی ادامه پیدا کند موجودیت نظام به خطر می‌افتد.»

 

به گزارش رادیوفردا، این «مقام ارشد ایرانی» در ادامه گفته‌ است که پیشنهاد «جدید» ایران از پشتیبانی علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، نیز برخوردار است.

 

مقام‌های ایرانی به این خبرگزاری گفته‌اند که رهبری ایران راضی است که اتحادیه اروپا تحریم‌های بخش انرژی و بانکداری را که در سال ۲۰۱۲ وضع کرده لغو کند.

 

بنا بر این گزارش، مقام‌های غربی اما می‌گویند که این پیشنهاد امر جدیدی نیست و ایرانی‌ها همیشه در جریان بوده‌اند که در ازای اقدامات ایران، تحریم‌ها قرار است مورد به مورد به طور تدریجی تعلیق و سپس حذف شود.

 

یک دیپلمات اروپایی به رویترز گفت: «اصل موضوع این است که به نظر نمی‌آید آنها [ایرانی‌ها] حاضر باشند برنامه غنی‌سازی اورانیوم خود را در سطحی که برای ما قابل قبول باشد محدود کنند.»

 

او افزود: «شاید مجبور شویم گفت‌وگوها را تا بعد از نوامبر تمدید کنیم ... یا این‌ طور می‌شود یا گفت‌وگوها شکست می‌خورد.»

 

مقامات جمهوری اسلامی تاکنون همواره خواستار رفع کامل تمامی تحریم‌ها علیه ایران بوده‌اند و این تحریم‌ها را بی‌اساس و «ظالمانه» خوانده‌اند.

 

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، پیش از این گفته‌ بود که تحریم‌های غرب علیه ایران در هر صورتی ادامه خواهد داشت، حتی اگر درباره مسئله هسته‌ای ایران توافق نهایی حاصل شود.

 

آقای خامنه‌ای همچنین پیش‌بینی کرده است که مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی به جایی نخواهد رسید و او اگرچه با انجام این مذاکرات مخالفتی ندارد، اما نسبت به آن خوش‌بین هم نیست.
 

 

دادستانی، برای وکیل مهدی هاشمی هم قرار مجرمیت صادر کرد

Posted: 21 Oct 2014 05:50 AM PDT

جرس: وکیل مهدی هاشمی از صدور قرار مجرمیت برای خود به دلیل مصاحبه با رسانه‌ها خبر داد.
به گزارش نسیم آنلاین، وحید ابوالمعالی در جمع خبرنگاران گفت: متأسفانه من یک پرونده کیفری هم ندارم بلکه چند پرونده کیفری به دلیل دادگاه‌های خانم و آقای هاشمی برای من تشکیل شده است

 

وحید ابوالمعالی یکی از وکلای مهدی هاشمی پس از خروج از دادگاه گفت: متأسفانه برای من قرار مجرمیت خورده و به خاطر این مصاحبه‌ها برایم پرونده کیفری تشکیل شده است.


او گفت: صحبت نکردن من با خبرنگاران بی‌ادبی به آنها نیست، وقتی به من تذکر می‌دهند اشکالی ندارد اما وقتی برای من پرونده کیفری تشکیل می‌دهند آن موقع دیگر نمی‌شود کاری کرد.

 

او در پاسخ به این سؤال که آیا برای وکیل دیگر مهدی هاشمی یعنی محمود علیزاده طباطبایی نیز هم پرونده کیفری تشکیل شده است یا خیر، گفت: من در مورد خودم صحبت می‌کنم، متأسفانه من یک پرونده کیفری هم ندارم بلکه چند پرونده کیفری به دلیل دادگاه‌های خانم هاشمی و آقای هاشمی دارم. وقتی که قرار مجرمیت خورده‌ام باید صحبت کنم.

 

ابوالمعالی در پاسخ به این سؤال که سخنگوی قوه قضاییه گفته ممکن است جلساتی که غیرعلنی بوده به صورت علنی برگزار شود، آیا شما احساس می‌کنید این جلسات علنی شود یا همچنان غیرعلنی خواهد بود، گفت: این موضوع به احساس من بستگی ندارد بلکه به تشخیص قاضی است، من اگر حرف بزنم پیش داوری در مورد نظر قاضی است.

 

وکیل مهدی هاشمی گفت: ما درخواست خود را مبنی بر برگزاری دادگاه به صورت علنی ارائه کرده‌ایم و استقبال می‌کنیم که دادگاه علنی برگزار شود. شما هم دیدید که نامه ما در این زمینه منتشر شد.

او در خصوص جلسه بعدی دادگاه گفت: ادامه رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی به هفته آینده موکول شده و علت عدم حضور وکیل دیگر این پرونده این بود که ایشان دادگاه داشتند.
ابوالمعالی با اشاره به تعامل خوب وکلای پرونده مهدی هاشمی با نماینده دادستان گفت: در حال حاضر دفاعیات متهم و وکلای وی همچنان ادامه دارد چون دعوا دو طرف دارد هم ما و هم نماینده دادستان صحبت می‌کنیم و به هیچ عنوان متکلم وحده در دادگاه نداریم.

ابوالمعالی در خصوص علت حضور مهدی هاشمی در روزهای غیر از روز رسیدگی در دادگاه انقلاب گفت: این موضوع اتفاق عجیبی نیست چرا که هم ما و هم نماینده دادستان هم به دادگاه می‌آییم چون باید مطالبی از پرونده را یادداشت کنیم، اقتضای دفاع این است که باید دفاعیات را مستند ارائه کنیم.

 

او در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه همچنان معتقدید موضوع پرونده، اقتصادی نیست و اتهامات مهدی سیاسی است، گفت: یکی از پاسخ‌هایی که من دادم و باعث شد برایم طرح پرونده شود همین موضوع بود.

 

نامه شیرین عبادی به کانون وکلای بین المللی در خصوص نسرین ستوده

Posted: 21 Oct 2014 05:30 AM PDT

جرس: شیرین عبادی، وکیل دادگستری و برنده جایزه نوبل صلح در سال 2003 در خصوص تعلیق پروانه وکالت نسرین ستوده از سوی دادگاه انتظامی وکلا به مدت سه سال نامه ای را به کانون وکلای بین المللی ارسال کرد.

 

 

خانم عبادی در این نامه از کانون وکلای بین المللی خواسته است تا از همکار ایرانی خود دفاع کنند.

رونوشت نامه شیرین عبادی به کانون وکلای بین المللی به دکتر احمد شهید- گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران-، گزارشگر ویژه استقلال قضات و وکلا، دفتر کمیسار عالی حقوق بشر و دفتر دبیر کل سازمان ملل متحد نیز ارسال شده است.

 

به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، متن نامه خانم عبادی به کانون وکلای بین المللی که در تاریخ 28 مهر 1393 ارسال شده به شرح زیر است:

 

کانون وکلای بین المللی

 

پیرو گزارشات قبلی، به اطلاع می رساند پروانه وکالت خانم نسرین ستوده از سوی دادگاه انتظامی وکلا به مدت سه سال معلق شده است و نتیجه این حکم محرومیت نامبرده از اشتغال به وکالت به مدت سه سال است.

 

لازم به یادآوری است که خانم نسرین ستوده به علت دفاع از متهمان سیاسی و عقیدتی از سوی دادگاه انقلاب اسلامی به 6 سال حبس محکوم شد. نامبرده در سال 2012 برنده جایزه ساخارف شد و در اثر فشار افکار عمومی با عفو رهبر جمهوری اسلامی پس از تحمل سه سال حبس از زندان آزاد شد.

 

طبق قانونی که قبلا نیز به اطلاع رسیده بود، وکلای دادگستری در انتخاب اعضای هیات مدیره آزاد نیستند و در نتیجه هیات مدیره منتخب واقعی اعضا کانون نبوده و به همین دلیل قادر به دفاع از اعضای خود در برابر ماموران امنیتی نیست.

 

لذا با اعلام مراتب خواهشمند است نسبت به دفاع از همکار ایرانی خود به هر شیوه ممکن اقدام کنید.

 

با احترام

شیرین عبادی

وکیل دادگستری و برنده جایزه نوبل صلح در سال 2003

28 مهر 1393

 

تمام داستان به سوریه ختم می‌شود

Posted: 21 Oct 2014 03:48 AM PDT

سمیح صعب
جرس: همچنان این درگیری سوریه است که سرنوشت روابط منطقه ای و بین المللی، چه منازعات چه توافقات را تعیین می کند. 

بحران سوریه همچنان از نظر عده‌ای در آستانه حل قرار دارد و از نظر عده‌ای دیگر به دلایل مسائل ژئوسیاسی ماهیت درگیری وجودی دیگر منازعات سیاسی منطقه است و به این زودی‌ها حل نخواهد شد. شدت این درگیری‌ها و جهت گیری‌های آن‌ها به گونه‌ای است که بسیاری می‌گویند هر کس در سوریه پیروز شود می‌تواند منازعات جهانی را هم ببرد.


برای همه بحران‌ها در منطقه می‌توان توافقات منطقه‌ای یا بین المللی یافت به جز منازعات سوریه. بعد از بیش از سه سال و نیم از آغاز درگیری‌ها در این کشور همچنان واشنگتن و مسکو زبان مشترکی درباره سوریه نیافته‌اند، به استثنای توافق بر سر سلاح‌های شیمیایی که همچنان محدود به مسائل فنی باقی مانده است اگر چه‌‌ همان هم تحت تاثیر مسائل سیاسی قرار دارد. این چیزی است که حداقل از شکست گفت‌و‌گو‌ها در ژنو در اواخر ۲۰۱۳ و اوائل ۲۰۱۴ شاهد بودیم.


کشورهای عربی و ترکیه از یک سو و ایران از سوی دیگر تا کنون اگر به هر بحرانی غلبه کرده باشند هنوز نتوانسته‌اند از پس بحران سوریه برآیند. درگیری‌های مذهبی در منطقه روز به روز شدید‌تر می‌شوند و دامنه آن از یمن و لبنان تا عراق را فرا می‌گیرند، در این میان طولانی شدن جنگ سوریه به طور مستقیم بر پیچیده‌تر شدن بحران‌های مذهبی منطقه افزوده است، مساله‌ای که سبب شده تا گروه‌های جهادی آن را فرصتی برای خود تصور کنند و در بخشی از سوریه و عراق اعلام خلافت کنند، اتفاقی که با واکنش امریکا مواجه شده است و ائتلاف بین المللی – عربی برای مبارزه با جهادی‌ها تشکیل داده است.


ارتباطی مستحکم میان منازعات جاری در سوریه با سرنوشت دیگر کشورهای منطقه وجود دارد. حکومت‌های کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و ترکیه نمی‌پذیرند که حکومت بشار اسد و ایران بتوانند در سوریه این جنگ را به سود خود به پایان برسانند. بزرگ‌ترین دلیل این ادعا تلاش‌های رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه است که بعد از اینکه دید حملات ائتلاف بین المللی ممکن است دشمنان اسد را تضعیف کند می‌خواهد این ائتلاف را علیه بشار اسد بشوراند.


در حالی که بعضی از کشورهای عربی که می‌گویند وارد ائتلاف مبارزه با داعش شده‌اند هنوز به این مقوله واشنگتن که جهادی‌ها را خطرناک‌تر از اسد می‌داند، قانع نشده‌اند، در عین حال هم نمی‌توانند همانند ترکیه به طور علنی با هم پیمان امریکاییشان مخالفت کنند.


وضعیت درگیری‌های منطقه‌ای از یک سو امریکا و اروپا را پیش روی خود دارد و از سوی دیگر روسیه. واشنگتن و پایتخت‌های اروپایی نمی‌توانند ببینند که مسکو به سادگی معرکه سوریه را پیروز شود، برای اینکه این پیروزی به آن معنا خواهد بود که غرب در برابر فروپاشی نظام جهانی که بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و سقوط دیوار برلین تشکیل شده است، تسلیم شود. و اگر روسیه نتواند در معرکه سوریه پیروز شود غرب بر این باور است که این به آن معنا است که دیوار نظام جهانی جدیدش در جهان بلند‌تر خواهد شد.


برای همین هیچ بعید نیست که جنگ سوریه طولانی‌تر شود و جنگ‌های منطقه‌ای و بین المللی بیشتری را رقم بزند. از اوکراین و یمن گرفته تا هنگ کنگ، حتی پرونده‌های داغی مثل پرونده فلسطینی و برنامه هسته‌ای ایران همگی به نوعی به این موضوع مرتبط هستند.

منبع: دیپلماسی ایرانی

منبع اصلی: النهار  

تشدید بیماری مصطفی دانشجو را به اغما برد

Posted: 21 Oct 2014 03:38 AM PDT

جرس: مصطفی دانشجو، وکیل محبوس دراویش گنابادی در زندان اوین که به دلیل کم کاری ریه و عارضه آریتمی قلبی بیهوش شده بود، ساعتی پیش از بهداری اوین به بند ۸ آن زندان بازگردانده شد.

 

به گزارش مجذوبان نور، علت بیهوشی این وکیل دادگستری که چهارمین سال از حبس هفت ساله و نیمه خود را می‌گذراند، تشدید بیماری قلبی و ریوی ناشی از اعتصاب غذای ۳۰ روزه و شرایط بد محل حبس عنوان شده است.

 

بهداری اوین در درمان سرپایی این درویش گنابادی که به گفته پزشکان متخصص از بیماری قلبی ناشی از کاهش حجم ریه رنج می‌برد، تنها به اکسیژن و نوار قلب اکتفا کرده و ساعتی پیش او را به بند بازگردانده‌اند.

 

آقای دانشجو در ۲۸ مردادماه، پس از آنکه افشین کرم‌پور، دیگر درویش زندانی، با دستور ناگهانی دادستان تهران و هنگام گذراندن دوره درمانی از بیمارستان شهدای تجریش به بند ۴ اوین انتقال یافت، در حرکتی اعتراضی خواهان قطع درمان و بازگشت به زندان شد.

 

تیم پزشکی آقای دانشجو که مخالفت خود را با بازگشت این وکیل دادگستری به زندان اعلام کرده بودند، در نامه‌ای متذکر شده بودند که این زندانی باید هر ۱۵ روز یک بار مورد معاینه قرار گیرد.

 

آقای دانشجو اینک در یک اتاق ۲۵ نفره با سقفی کوتاه محبوس بوده و پس از بازگشت از بیمارستان به زندان، بار‌ها به عارضه بیهوشی ناشی از کم کاری ریه و ضعف شدید جسمی دچار شده است. وی در جریان اعتصاب غذای سی روزه دراویش گنابادی زندان‌های اوین تهران و زندان شیراز به اعتصاب دارو نیز مبادرت کرده بود که همین امر سلامت جسمی او را در معرض خطرهای جدی تری قرار داد.

 

یادآور می‌شود در اسناد درمانی آقای دانشجو تاکید شده است که این وکیل زندانی باید دوره بازتوانی ریوی و قلبی را در مرکز قلب بگذرانند اما مقامات قضایی با انتقال او به مرکز قلب تهران موافقت نکردند.

 

روحانی: کار ناتمام فرجی‌دانا را نجفی تکمیل می کند

Posted: 21 Oct 2014 03:22 AM PDT

فساد در کشور سال‌هاست ریشه‌ دوانده
جرس: رئیس جمهور گفت: من به همه مردم اعلام می‌کنم که ما امروز نیز در مذاکرات پیروز هستیم زیرا وقتی نمایندگان یک ملت در برابر 6 قدرت بزرگ می‌نشینند، بحث می‌کنند و قدرت چانه‌زنی سیاسی دارند و سخن خود را به کرسی می‌نشاندند، این خود یک پیروزی یک ملت بزرگ به نام ایران است.

 

 

به گزارش ایلنا، رئیس جمهور در همایش ملی نخبگان در جمع نخبگان گفت: جوانان ما در سطح بالاتری برای نگاه به جهان قرار دارند این سخن درستی است که ملت ایران و سرزمین ایران نخبه‌پرور است و در گذشته این کشور، سرزمین بزرگانی چون خوارزمی، ابوریحان، ابن‌سینا، رازی، فردوسی، مولانا و همه اندیشمندان بزرگ بوده است.

 

رئیس جمهور ادامه داد: ما باید توجه کنیم که خداوند ما استعداد لازم برای پرواز را در اختیار جوانان قرار داده است اما باید بدانیم استعداد تنها و هوش برتر به تنهایی ما را به هدف نمی‌رسانند. هوش برتر توام با جهاد و تلاش و از خود گذشتگی و شهامت ما را به سر منزل مقصود خواهد رساند.

 

روحانی اضافه کرد: نخبه‌ای که دارای شهامت مطرح کردن طرح خود را به دلیل احتمال شکست ندارد و اگر ایده خود را به دلیل اینکه ممکن است شکست بخورد، مطرح نکند در بسیاری از زمینه‌ها ناموفق خواهد بود.

 

ربیس دولت تدبیر و امید با بیان اینکه فهم اشتباه خود مرحله‌ای برای پیشرفت است، تصریح کرد: این موضوع زمینه‌ای را برای حرکت و گام نو در جامعه ایجاد خواهد کرد.

 

روحانی گفت: اما بنیاد ملی نخبگان باید خسارت اینگونه شهامت‌ها را از نظر مادی و معنوی جبران کند، تا آنها بدانند امکان ریسک وجود دارد و اگر فکر می‌کنند موضوعی درست است، آن را مطرح و به کرسی آزمایش بگذارند.

 

رییس جمهور بیان کرد: پس ما در کنار استعداد، تلاش و جهاد مستمر را لازم داریم و در کنار همه آنها باید شهامت و ریسک و خطرپذیری را برای شکست داشته باشیم تا بتوانیم گامی در جهت موفقیت برداریم.

 

روحانی خاطرنشان کرد: اگر امروز می‌گویند ایران مرکز طلای سیاه است ما باید این را ثابت کنیم که کشور ما تنها مرکز طلای سیاه نیست؛ بلکه مرکز طلای خاکستری نیز است و این حرف درست است. ما در طول تاریخ توانسته‌ایم این را ثابت کنیم.

 

رئیس جمهور با بیان اینکه ما در طول 35 سال گذشته در برابر انواع فشارها مقاومت کرده‌ایم، گفت: از ما سوال می‌کنند که آیا در مذاکرات پیروز می‌شویم، یا نه من به همه مردم اعلام می‌کنم که ما امروز نیز در مذاکرات پیروز هستیم زیرا وقتی نمایندگان یک ملت در برابر 6 قدرت بزرگ می‌نشینند، بحث می‌کنند و قدرت چانه‌زنی سیاسی دارند و سخن خود را به کرسی می‌نشاندند، این خود یک پیروزی یک ملت بزرگ به نام ایران است.

 

رئیس جمهور اضافه کرد: ما همین امروز هم پیروز هستیم و فردا هم به حول و قوه الهی نه تنها در این صحنه بلکه در تمامی صحنه‌ها اگر تلاش، جهاد، اعتماد به نفس و خودباوری کنار ما باشد، پیروز خواهیم بود.

 

وی با بیان اینکه همه چیز از خودباوری و حس فداکاری و ایثار آغاز می‌شود، تصریح کرد: تنها علم‌دوستی کافی نیست بلکه میهن‌دوستی هم لازم است و انسان‌دوستی و اخلاق‌گرایی هم نیاز داریم. هر روزی که خود را آماده کنیم تا تمام استعداد و وقت‌مان را فدای ایران کنیم تا تمام استعداد و دقت‌مان را فدای ایران و ملت ایران و در برابر این فرهنگ و تاریخ بلند ادای وظیفه کنیم، پیروز بزرگ در صحنه خواهیم بود.

 

روحانی با یادآوری اینکه نظرات نخبگان می‌تواند برای ما مسیر هدایت و گاهی تصحیح راه باشد، اظهار داشت: نخبه فقط در علوم تجربی و فناوری نیست. در مدیریت هم نخبگان بزرگی داشته و داریم. در هنر و در فرهنگ و ادب نیز این چنین است. در ورزش و مسائل اجتماعی هم نخبگانی داشته و داریم. گاهی یک طرح خوب و دقیق از ده‌ها فناوری نو می‌تواند به کشور کمک کند.

 

رئیس دولت تدبیر و امید تاکید کرد: ما مسیر را آغاز کرده و در حال پیمودن آن هستیم که برای طی کردن آن همان‌قدر که علوم تجربی باید به ما کمک کند، علوم انسانی هم باید به ما کمک کند. اگر اهداف و آرمان‌ها برای یک ملت در ابهام باشد و در مسائل فرهنگی و اجتماعی توسعه نیابیم، توسعه یکجانبه ما را به هدف نمی‌رساند و توسعه باید همه جانبه باشد. علم، اخلاق، مادیت، معنویت، مسائل اجتماعی، مسائل سیاسی و همه مسائل مورد نیاز جامعه که زندگی و معیشت بهتر توام با اخلاق و معنویت را برای ما فراهم کند.

 

رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی با تاکید بر اینکه اگر ما فناوری داشته باشیم ولی در جامعه امنیت نباشد آن زندگی برای ما ارزشی ندارد، یادآور شد: اگر روزی فرابرسد که خدایی ناکرده نیروهای امنیتی که باید نیروی آرامش جسم و روان ما باشد، به نیروی ترس و دلهره تبدیل شود آن جامعه و تلاش دیگر برای ما ارزشمند است؟ اگر نتوانیم حرف حق خود را بی‌دغدغه بگوییم آیا آن جامعه ما را به سعادت می‌رساند؟ بعضی‌ها حرف حق‌شان را با ترس و لرز بیان می‌کنند و به قول خودشان بخشی را نمی‌گویند و قورت می‌دهند.

 

وی افزود: ما باید فقط در برابر حق و عدل بترسیم. کشور مال مردم است و تا همه به این باور نرسند مشکلی حل نمی‌شود.

 

روحانی با بیان اینکه ما نه حکومت نخبگان و نه حکومت عوام را قبول نداریم، خاطرنشان کرد: ما فقط مردم‌سالاری را قبول داریم. این مردم‌سالاری واحدش شهروند است و تاثیرگذاری هر شهروند در سیاست و حکومت باید هم‌وزن و هم‌سان با دیگر شهروندان باشد. برخی‌ها تلاش می‌کنند تا رئوس را جذب کنند تا آنها آرای بیشتری را جذب کنند البته این تعامل در دنیا وجود دارد اما باید بدانیم که ما تابع دین و قرآنی هستیم که ما را به امرهم شوری بینهم می‌کند. اداره امور کشور باید با مشورت و رای و نظرات مردم باشد چرا که صاحبان کشور مردم هستند و این را باید با زبان، دل و عملمان بپذیریم و اگر در چنین جامعه‌ای قرار گرفتیم آن وقت جامعه ما نخبه‌پرور خواهد شد.

 

رئیس دولت یازدهم با اشاره به دیدارش با نخبگان و کارآفرینان ایرانی در نیویورک عنوان کرد: من آنجا گفتم كه یک مقام آمریکایی اعلام کرده هر ملتی به آمریکا آمده باری بر دوش ما گذاشته و تنها ملت ایران نبوده که باری بر دوش ما نگذاشته بلکه باری هم برداشته است. شاید این برای امریکا افتخار باشد و البته از سویی هم برای ما افتخار است که ایرانی هر کجا که هست مورد اعتماد وافتخار آنجاست ولی از طرفی مایه تاسف است که این سرمایه را دیگران از ما بگیرند.

 

رئیس جمهور با بیان اینکه من کمتر ایرانی را در خارج از کشور دیدم که عاشق ایران نباشد، گفت: عشق به میهن و فرهنگ و هویت اسلامی و ایرانی بسیار کارگشاست و مسیر را به ما نشان می‌دهد. از خود بگذریم که نخبه بودن این است که برای کشور و اعتلای آن و هویت ایرانی و اسلامی‌‌مان از خود بگذریم.

 

رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی با ابراز خوشحالی مبنی بر اینکه علم و فناوری زیر نظر رئیس جمهور قرار دارد و کسی نمی‌تواند وی را تغییر دهد، به ماجراهای وزارت علوم اشاره کرد و افزود: ما برای وزارت علوم یک نفر را معرفی کردیم که رای نیاورد، گفتیم اهلا و سهلا یک نفر دیگر را به سرپرستی وزارت علوم معرفی کردیم که گفتند معرفی نکنید چرا که رای نمی‌دهیم، گفتیم اهلا و سهلا یک نفر دیگر را معرفی کردیم که رای آورد و مجلس پس از 9 ماه به این قضاوت رسید که باید برکنار شود. بعضی‌ها گفتند که آقای وزیر دست به بورسیه‌ها نزند اما کار ناقص وزیر دانشمند قبلی یعنی آقای فرجی‌دانا توسط سرپرست محترم آقای نجفی به زودی تکمیل می‌شود و ان‌شاءالله تا پایان این هفته یا اوایل هفته آینده گزارش کامل بورسیه‌ها به اطلاع کامل همه ملت ایران می‌رسد.

 

وی با بیان اینکه از بررسی بورسیه‌ها فهمیدیم که برخی‌ها به بعضی آقایان منتصب هستند، تاکید کرد: طبیعی است که برای هر کاری هزینه‌هایی باید پرداخت شود و دولت آماده است که در برابر فساد آن هم بدترین فساد هزینه‌های لازم را پرداخت کند.

 

رئیس دولت تدبیر و امید با تاکید بر اینکه نخبه‌پروری با فساد سازگار نیست، ابراز داشت: اگر در این دولت فسادی صورت گیرد، با کمال صراحت و بی‌دغدغه هر که باشد باید با فساد مقابله شود و البته فساد چیزی نیست که یکی دو روزه ریشه‌کن شود. فساد سال‌هاست ریشه‌ دوانده و ما خیلی قول بدهیم شاخه‌های آن را بزنیم و این درخت کهنسال فساد کی ریشه هایش زده خواهد شد با خداست ولی ما نباید ناامید باشیم و باید دست به دست بدهیم تا درخت عدم فساد تنومندتر و پرثمرتر باشد و جامعه از این درخت استفاده کند.

 

روحانی گفت: فناوری نخبگی، کار نخبگی در مجموع میوه علم، و علم میوه جامعه آزاد، جامعه بدون فساد و جامعه تلاشگر است.

 

رئیس جمهور بیان کرد: هدف نهایی همه ما و همه نخبگان عزیز که بار سنگینی را بر دوش دارند و باید بدانند نخبگی تنها غرور و افتخار نیست حل همه مشکلات کشور است که اگر این مشکلات حل نشود همه باهم مسئولین و همه ملت مسولیت آن را دارند.

 

روحانی با بیان اینکه هدف ما از تلاش رسیدن به قدرت ملی ثروت ملی و منزلت ملی است، یادآور شد: این سه هدف به عنوان هدف نهایی ما مد نظر است و بدانیم که قدرت ملی عامل بسیار بزرگ است که فرهنگ و ایمان در آن تاثیر بسزایی دارد و ثروت نیز از یک اقتصاد دانش‌بنیان نشأت گرفته و آفریده می‌شود که در نهایت منزلت هم به علم و هم به ثروت نیاز دارد.

 

وی اضافه کرد: ما باید بتوانیم منزلت ملت ایران را در افکار عمومی جهان به اندازه فرهنگ، تاریخ، ایثار و فداکاری خودمان به نمایش بگذاریم که امروز این وظیفه و بار سنگین بر دوش بیناد ملی نخبگان است تا بتوانند استعدادهای نخبگی را در همه‌جا کشف کنند، اما در این مسیر باید توجه کند که مبادا حق روستاییان و محرومان در نظر گرفته نشود.

 

رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه ما در همه جای ایران از جمله روستاها استعدادهای فراوانی داریم، تصریح کرد: در بین نخبگی و کشف نخبگی هیچ فرقی بین اقوام و مذاهب وجود ندارد و همه با هم برابرند و هیچ تفاوتی بین آنها نیست.

 

روحانی تاکید کرد: امیدوارم که به زودی در تمام محصولات و برندهای برتر دنیا اثری از نخبگی شما نخبگان وجود داشته باشد. نخبه نباید خود را به مکان محدود کند که این خودش ظلم است ما باید بتوانیم نخبگی‌مان را در همه کالاها و محصولات حتی فرهنگی نشان دهیم.

 

رئیس جمهور افزود: بنیاد ملی نخبگان باید تلاش کند نیازهای نخبگان را به گوش مسئولین و اولویت‌ها و نیازهای مسولین را به گوش نخبگان برسانند.

 

روحانی در پایان گفت: امیدوارم و باید همه دست به دست هم کوشش وتلاش کنیم تا ایران را با منزلت برتر و در نهایت ایرانی توسعه یافته را شاهد باشیم.